nieuws

Nieuwe opzet voor restauratie-opleiding

bouwbreed Premium

De structuur voor de opleiding en scholing in de restauratie wordt vernieuwd. De Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Stichting Vakgroep Restauratie hebben hierover afspraken gemaakt met als doel dat de restauratiebranche ook in de toekomst blijft beschikken over voldoende goed opgeleide vakspecialisten.

De nieuwe structuur is gebaseerd op het rapport ‘Nieuwe contouren voor een heldere onderwijsstructuur’. De opzet voorziet voor het leerlingwezen in een kennismakingsmodule op primair niveau en een keuzemodule ‘restauratie’ als specialisatie in de voortgezette opleidingen. Vanuit die opleidingen komt er een doorstroommodule naar de opleiding restauratie-medewerker MTO, het tertiaire niveau leerlingwezen. Daarnaast wordt er een gericht aanbod cursussen voor de scholing van werkenden ontwikkeld, waaronder gerichte restauratietrainingen.

De SVB treedt op als poleider en coordineert de ontwikkeling van leerstof in nauwe samenwerking met de andere deelnemers. De Stichting Vakgroep Restauratie garandeert de instroom van minimaal twintig nieuwe restauratie-leerlingen per jaar.

Reageer op dit artikel