nieuws

MKB kan het beste ‘om de hoek’ exporteren

bouwbreed Premium

De regio Hamburg en het westen van Vlaanderen bieden het Nederlandse bedrijf grote exportkansen. De omvang van deze uitvoer blijft weliswaar beperkt maar stelt het middelgrote en kleine bedrijf niet voor onoverkomelijke problemen.

De kansen zijn temeer groot omdat een procent groei van de Nederlandse uitvoer naar Duitsland kwantitatief van groter belang is dan 75 procent groei van de Nederlandse uitvoer naar Zuidoost-Azie. Desondanks richt exportbevordering zich teveel op de verre markt terwijl de aandacht voor nabije markten dreigt te verslappen.

Ingenieurs- en adviesbureaus vinden hun belangrijkste buitenlandse afnemers volgens het rapport ‘Exportkansen voor het MKB: Key-regio’s’ *) in oostelijk Duitsland en de regio Hamburg. Aanzienlijke kansen doen zich verder voor in Belgisch Brabant/Brussel, het noorden van Spanje en het noorden van Belgie. De poen van de zakelijke dienstverleners zijn vaak eenmalig. Het is om die reden te verwachten dat het bij de aangegeven groeiregio’s veelal om een enkel po gaat dat in de onderzochte periode 1993/1994 in de desbetreffende regio is begonnen. Navraag leerde dat ongeveer 25 procent van de aangegeven groeiregio’s in 1994 nieuwe exportregio’s betrof voor de ingenieurs- en adviesbureaus. In dit gebied heeft men dan tussen 1993 en 1994 een opdracht gekregen zodat waardegroei ontstond.

Milieu

In het oosten van Duitsland exclusief de regio Berlijn en Hamburg boekten de bureaus de grootste vraag naar poen die bij elkaar een waarde van f. 96 miljoen vertegenwoordigen. In de regio Hamburg gaat het om f. 93 miljoen. In het geval van Belgisch Brabant en het noorden van Belgie en Spanje komen de bedragen respectievelijk uit op f. 64 miljoen, f. 47 miljoen en f. 57 miljoen. Voor Hongarije is een waardegroei van f. 21 miljoen berekend. Van de benaderde bureaus voert 15 procent in het buitenland milieupoen uit. Te denken valt dan vooral aan waterzuiveringen. Belangrijk zijn in deze ook bodemonderzoek, milieubeheer en de levering van warmte en kracht.

*) Het rapport geeft de bevindingen weer van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf dat het onderzoek uitvoerde in opdracht van de stichting Exportraad voor het MKB. Nadere inlichtingen verstrekt de Exportraad via telefoon 070-3371111 en fax 070-3863439.

Reageer op dit artikel