nieuws

Milieukundigen zijn titel waard dankzij extra vakken

bouwbreed

Studenten die een universitaire studie milieukunde afronden, zijn hun titel vooral waard doordat ze extra studie-onderdelen volgen. De studie op zich voldoet lang niet altijd aan wetenschappelijke maatstaven, vooral omdat vier jaar meestal te kort is.

Dat staat in een rapport van een zogenoemde visitatiecommissie, die de kwaliteit van de negen verschillende opleidingen milieukunde heeft bekeken. De commissie constateert dat milieukunde een breed vakgebied is en dat de negen opleidingen nogal verschillend zijn. De samenhang tussen de diverse aspecten van milieukunde dreigt in zo’n breed vakgebied in de knel te komen. Het verdient dan ook aanbeveling om bij sommige opleidingen de keuzevrijheid van studenten te beperken. Die doen er op hun beurt goed aan zich goed orienteren op een beroep.

Een goed voorbeeld biedt het systeem van Wageningen: een stage voor de beroepsorientatie en een afstudeeronderzoek voor het maken van een wetenschappelijke scriptie. Bij enkele opleidingen is die stage niet verplicht. Ook maakt de commissie zich zorgen over de geringe omvang van sommige opleidingen. Weinig studenten, zoals in Groningen, betekent vaak weinig staf, wat gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de opleiding. Een aparte commissie zou zich daarom specifiek over de vraag moeten buigen hoe de toekomst van de milieukunde-opleidingen verzekerd kan zijn.

Reageer op dit artikel