nieuws

Milieu ontzien bij dakrenovatie

bouwbreed

Het dak van de Hogeschool Rotterdam, een voormalig kantoorgebouw van Unilever met elf verdiepingen, is gerenoveerd, waarbij de oude dakbedekking is blijven liggen. Bovendien is het nieuwe geisoleerde dak recyclebaar. Daarmee kon geld worden bespaard en is het milieu ontzien.

Voor de renovatie van de Hogeschool is een bouwteam gevormd door het architectenbureau E.G.M. te Rotterdam en Aannemingsbedrijf J.P. van Eesteren te Barendrecht. Het doel was, het voormalig Unilevergebouw dusdanig te renoveren, dat het als school kon dienen. Uitgangspunt was, dat het milieu zo min mogelijk of niet zou worden belast.

Voor de renovatie van het dak is een beroep gedaan op Blauwplaat, distributeur van Dow Nederland. “Het dak van ruim 1000 m2 moest worden gerenoveerd, omdat vooral de isolatielaag niet meer voldeed aan de huidige isolatienorm”, aldus Jos P. Spijkers technisch adviseur van Blauwplaat. “De waterkerende laag was niet meer in optimale staat. De dakbedekking is opgebouwd uit een isolatielaag van 40 mm polyurethaan met daarop twee lagen gemodificeerde app-dakbedekking, waarop tegels op tegeldragers zijn gelegd. Slopen zou een aanzienlijke milieubelasting betekenen. Storten van oude dakbedekking en isolatie zou niet alleen milieubelastend zijn maar in verband met de nieuwe regelingen ook kostbaar”, aldus Spijkers. “Het zou bovendien veel extra tijd vergen.”

Juiste isolatie bepalen

Blauwplaat heeft het dak bekeken en een bouwfysische berekening gemaakt om de juiste isolatie te bepalen. De keuze voor een omgekeerd dak was snel gemaakt. “Het dauwpunt moest namelijk boven de waterkerende laag komen te liggen. Besloten is daarom de tegels op te nemen en op het dak op te slaan. Vervolgens is de bestaande dakbedekking gereinigd. De bestaande app-dakbedekking was nog van dien aard, dat met een eenlaagse app-topbedekking kon worden volstaan voor de waterkerende laag. Daarop is Roofmate SL 50 met een dikte van 50 mm aangebracht als isolatie. Dit is isolatie van geextrudeerd polystyreenschuim, dat na 30 jaar nog dezelfde Lambda-waarde van 0,030 W(m.K.) heeft”, aldus de adviseur. “De voordelen van een omgekeerd dak zijn divers. De waterkerende dakbedekking heeft nauwelijks of niet van de weersomstandigheden en uv-stralen te lijden. Verder zijn bij toekomstige sloop van de bedekking de diverse produkten, zoals tegels, isolatie en bedekking gescheiden af te voeren of opnieuw te gebruiken. Dat hebben we al meermalen gedaan”, aldus Spijkers. “Op de nieuwe app-laag, zijn de Roofmate SL en de ballastlaag van tegels van 40 x 40 cm op tegeldragers, die opnieuw zijn gebruikt, losliggend aangebracht, waardoor hergebruik mogelijk blijft. Het dak voldoet nu ruim aan de Rc-waarde van 2,5 m2 K/W.” In het gebouw zijn wanden verplaatst om aan de schoolfunctie te ke voldoen.

Reageer op dit artikel