nieuws

Metaal werkt aan imago vakmanschap

bouwbreed

De metaal maakt zich op voor de erkenning van vakmanschap door te werken aan titels. Werknemers met een beroepsopleiding ke door scholing, ervaring en door bij de tijd te blijven aanspraak maken op de titels vaktechnicus, allround vaktechnicus en senior vaktechnicus.

De commissie Erkenning Vakmanschap in de metaal, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, presenteerde gisteren in Den Haag voorstellen hiertoe. Ervaring in proefpoen is nodig alvorens tot invoering over te gaan, aldus de commissie.

Het werken in de metaalindustrie verdient een beter imago dan het nu heeft. Beschermde titels leiden niet alleen tot statusverhoging, maar betekenen ook een stimulans voor behoud van vakmanschap en voor na- en bijscholing. Werknemers ke een titel voor vakmanschap niet alleen toegekend krijgen na een opleiding, maar ook na enkele jaren werkervaring. Bovendien zal als eis gelden dat de vakman het vakmanschap bijhoudt.

Onderzoek in de bedrijfstak wijst uit dat 76 procent van de leerlingen zich aangesproken voelt door het idee van een erkenningsregeling. Bij de werknemers is dat 61 procent en dat geldt ook voor ongeveer de helft van de bedrijven.

Een kwart van de bedrijven is tegen, niet om principiele reden, maar omdat de uitvoering van de regeling teveel problemen zou geven.

Werkgevers zien als voordeel van de regeling ook dat dit meer helderheid geeft bij werving en selectie van personeel. Werknemers verwachten van een regeling niet alleen meer aanzien in het bedrijf, maar ook een hoger loon.

Reageer op dit artikel