nieuws

Met verhoogde produktietijd per dag Bouwbond wil experiment met vierdaagse werkweek

bouwbreed Premium

De regionale kadergroep Zuid-Holland van de bouw- en houtbond FNV heeft op papier een plan gereed voor een vierdaagse werkweek in een bedrijfstijd van vijf dagen. Hier en daar bestaat belangstelling om dit plan om te zetten in een praktijkexperiment. Het Economisch Instituut Bouwnijverheid wil het begeleiden met onderzoek. Een bedrijf dat hieraan mee wil doen is echter nog niet gevonden.

Het plan om te experimenteren met de vierdaagse werkweek in de bouw komt uit de boezem van de vakbond: de kadergroep Zuid-Holland. Dit regionale, uit 250 kaderleden bestaande, ‘parlement’ van de vakbond is van mening dat papier geduldig is en een concreet experiment meer bijdraagt aan de discussie over ‘de vierdaagse’, die in vakbondskringen uitgebreid wordt gevoerd.

“Dit idee”, zo stellen voorzitter C. Haast van de kadergroep en begeleidend districtsbestuurder F. Dobbelaer, “is ontstaan uit de vraag hoe je de bouw zover kunt krijgen dat alle roostervrije dagen worden opgenomen en er daadwerkelijk uitvoering kan worden gegeven aan de doelstelling van de arbeidstijdverkorting: het genereren van meer banen. In de praktijk worden immers veel vakantiedagen niet opgenomen.”

Produktietijd omhoog

Op papier lijkt het vrij simpel. Van de huidige 52 werkweken worden de in totaal 55 snipper-, atv en feestdagen afgehaald. Volgens het plan zouden er dan 49 werkweken van vier dagen moeten komen. De drie resterende weken worden in de zomer als vakantie opgenomen. Op de werkdagen wordt 8,5 uur gewerkt.

De opstellers van het plan noemen een groot aantal voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Zo wordt de opname van van atv- en snipperdagen gegarandeerd en gaat de kostprijs van de bouwproduktie omlaag. De produktietijd per dag gaat omhoog en ook het aantal produktieweken per jaar stijgt. Voor met name oudere werknemers is verder een vierdaagse werkweek veel beter vol te houden. De fysieke belasting, en dat geldt in feite voor alle bouwvakkers, wordt immers minder doordat er een langere hersteltijd ontstaat. Tot slot zal er minder behoefte ontstaan bijzondere banen (Melkert l, Melkert ll etc.) te creeren. Hierdoor hoort valse concurrentie, zoals bij gesubsidieerde werkgelegenheidspoen regelmatig het geval is, tot het verleden.

Balletje opgeworpen

Op papier allemaal voordelen dus. Maar volgens Haast en Dobbelaer zou het goed zijn een en ander in de praktijk te toetsen. Dobbelaer: “Zowel voor de werkgever als de werknemers is het immers wennen. Voor de werknemer omdat hij niet meer iedere produktiedag op ‘zijn’ werk is. Voor de werkgever omdat de samenstelling van de bouwploeg per dag verandert. Dat betekent een cultuurshock voor beide partijen. Maar het sluit niet uit dat de voordelen per saldo groter zijn. Dat willen we dus onderzoeken”.

Als voorzitter van de ondernemingsraad van de Dura Bouwgroep heeft Haast een balletje hierover opgeworpen bij zijn directie. Dura bleek geinteresseerd, maar wilde er wel een zesdaagse bedrijfstijd (dus de zaterdag als produktiedag) aan vast koppelen. Aangezien de vakbondsleden de vrije zaterdag als heilig beschouwen leek dit de kadergroepleden een minder geslaagd idee.

Vervolgens werd de gemeente Rotterdam benaderd. De Maasstad wil 10.000 banen creeren en is om die reden wellicht bereid mee te werken aan het experiment. Inmiddels ligt het plan bij het gemeentelijke Pobureau Werk Werkt. Een beslissing is nog niet genomen.

Haast en Dobbelaer vinden echter dat een dergelijk experiment vanuit de bedrijfstak zelf moet worden opgezet. “We zoeken een bedrijf dat bereid is mee te doen. De voor- en nadelen van de vierdaagse ke zo in de praktijk worden getoetst. Dat is voor zowel werkgevers als werknemers interessant”, aldus Dobbelaer.

Reageer op dit artikel