nieuws

‘Liftleverancier moet uitspraken herroepen’

bouwbreed

John Blok van ANC Platforms en Hoist BV moet een deel van zijn beweringen ten aanzien van fout ‘liftgebruik’ door fabrikant Hek en leverancier Zwaans herroepen. Hij heeft hele en halve onwaarheden geuit. Dat vindt althans E.M.A. van Hek van Hek Nederland BV uit Middelbeers.

Hek heeft inmiddels het advocatenbureau Nauta Dutilh ingeschakeld om Blok te dwingen zijn uitspraken te herroepen. In Cobouw van zaterdag 23 maart heeft Blok een aantal uitspraken gedaan over het zogenaamde oneigenlijke gebruik van hybridehefwerktuigen door Hek en Zwaans. Ze zouden deze ongeremd gebruiken voor personenvervoer, terwijl dit bij gebruik van deze machines verboden is. Om te beginnen heeft het bedrijf Zwaans, die de Zweedse fabrikant Alimak op de Nederlandse markt vertegenwoordigt, nog nooit het desbetreffende hefwerktuig in Nederland verhuurd, laat staan verkocht, aldus C. J. Oppers van Zwaans te Gorinchem. Blok erkent later tegenover deze krant, dat hij hier ‘een foutje’ heeft gemaakt.

Voorts beweerde Blok inzake Hek’s machine, de SL 1500, geconstateerd te hebben dat deze hybride oneigenlijk werd gebruikt. Dit heeft hij gemeld bij de I-SZW-inspectiedienst. Ook zouden er gebreken aan de machine zijn vastgesteld, waarna de CE-markering zou zijn ingetrokken. Volgens directeur E.M.A. van Hek is het John Blok van stonde af aan bekend, dat aan het hefwerktuig van Hek geen problemen kleven. “Hij spreekt dus bewust onwaarheid”, zei Van Hek. “Voorts benaderen we onze clienten zowel in woord als geschrift over het gebruik van onze SL 1500 mobiele hefsteiger. Alle vertegenwoordigers van Hek krijgen de uitdrukkelijke instructie aan de afnemers mee te delen, dat de overstap van personen alleen onder nader te bepalen en omschreven voorwaarden plaats mag vinden. Alle (potentiele) afnemers krijgen desgewenst een kopie van de brief van de inspectiedienst I-SZW, waaruit blijkt wat die voorwaarden zijn.”

Onthouding uitspraken

Hek eist nu van Blok dat hij zich in de toekomst onthoudt van onjuiste uitspraken, die het bedrijf Hek en zijn afnemers schaden. Voorts wordt van Blok geeist, dat deze een rectificatie in Cobouw plaatst, waarin hij afstand doet van zijn beweringen. Blok had zich hiermee voor of uiterlijk op dinsdag 2 april akkoord moeten verklaren bij het advocatenbureau Nauta Dutilh. Hij heeft dit niet gedaan. Volgens Van Hek heeft ook Blok zijn adviseurs ingeschakeld. Blok is drie jaar geleden directeur van Hek te Middelbeers geweest.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels