nieuws

Kennisgebrek houdt weg- verbredingen beton tegen

bouwbreed

Technisch en economisch is het mogelijk wegverbredingen uit te voeren in cementbeton. Toch is dat in Nederland nog niet voorgekomen. De oorzaak is vooral gelegen in kennisgebrek bij de regionale directies en provinciale autoriteiten.

Dat is althans de ervaring van de Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC) te ‘s-Hertogenbosch. “Bij gesprekken stuiten we op kennisgebrek en vooroordelen”, aldus dr.ir. J.W. Frenay van de VNC. “Men is onvoldoende bekend met het rapport over wegverbredingen in cementbeton. Blijkbaar komt zo’n rapport niet terecht bij de juiste personen.” Volgens het rapport zijn wegverbredingen in beton zowel technisch als economisch een haalbaar alternatief voor asfaltbeton. Het is een vooroordeel dat cementbeton niet geschikt zou zijn voor minder draagkrachtige ondergronden, zoals in het westen van Nederland. Een ander vooroordeel betreft de de duurzaamheid van beton. “Een weg van cementbeton houdt zich prima, ook na jarenlange belasting door zwaar verkeer”, aldus Frenay. Hij noemt als voorbeeld enkele cementbetonnen wegverbredingen, die meer dan vijf jaar geleden in Duitsland zijn uitgevoerd.

Aanleg ‘demovak’

Volgens Frenay is er sinds het rapport is verschenen weinig veranderd. “Er is nog wat gestoeid met getallen, maar de conclusies zijn hetzelfde gebleven. We houden nu gesprekken met regionale directies en stellen voor een ‘demovak’ aan te leggen. Dat is toch een aantrekkelijk perspectief.” Een demonstratiepo zou de bestaande vooroordelen weg ke nemen.

Volgens ir. L.J.M. Dohmen van de Dienst Weg- en Waterbouw (DWW) van Rijkswaterstaat te Delft is de informatie van het rapport wel verspreid, maar zijn er nog geen keuzes gemaakt. “Het gaat niet om de kosten, want als je naar de gekapitaliseerde kosten van aanleg en onderhoud kijkt, zijn de verschillen met asfaltbeton marginaal”, aldus Dohmen. “Echter, elke regionale directie is autonoom in zijn keuzes. Persoonlijke ervaringen ke daarbij een rol spelen. Tot nog toe is er steeds gekozen voor de bitumineuze variant. Misschien zijn de betrokken personen inderdaad niet voldoende op de hoogte.”

Epoxy beter dan zoab

Het rapport ‘Wegverbredingen in cementbeton’ is opgesteld door een projectgroep onder begeleiding van de Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (C.R.O.W) te Ede. Aan de pogroep is deelgenomen door DWW en regionale directies van Rijkswaterstaat, het Inter Provinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Cementbeton Wegenbouwers (VCW) te Hoofddorp en de VNC. Er zijn drie constructies voorgesteld voor betonnen wegverbredingen, waarbij steeds rekening is gehouden met de uitvoerbaarheid.

Voor de vergelijking met asfaltbeton op autosnelwegen is uitgegaan van beton met een deklaag van zoab. Een opvallende conclusie uit het rapport is, dat een behandeling met epoxy beter zou zijn dan het aanbrengen van een deklaag van zoab. Daardoor komt het onderhoudsarme karakter van beton beter tot zijn recht en het geluidwerende effect is hetzelfde.

Het rapport ‘Wegverbredingen in cementbeton’ is te verkrijgen bij de C.R.O.W te Ede, tel.0318 620410.

Voorbeeld van een in Duitsland uitgevoerde wegverbreding in beton. De constructie blijkt goed bestand tegen jarenlange belasting door zwaar wegverkeer.

Reageer op dit artikel