nieuws

Kabinet wijst referendum over grote poen af

bouwbreed

Het kabinet wijst de mogelijkheden om een referendum te houden over de aanleg van grote infrastructurele poen, af. Wel zal de bevolking nadrukkelijker bij de besluitvorming worden betrokken.

Minister De Boer (VROM) zal binnenkort het standpunt van de regering over de aanpak van grote infrastructurele poen naar de Tweede Kamer sturen. In dat standpunt wordt de besluitvorming als een drietrapsraket opgedeeld.

De eerste trap is de zogenoemde verkenningsfase. Deze is van belang voor het verkrijgen van zoveel mogelijk maatschappelijk draagvlak. De volgende trap is de beginselfase, waarin de belangrijkste knopen over een po worden doorgehakt. De laatste trap is de uitvoeringsfase.

In alle drie de fasen worden de burgers nauw betrokken bij de besluitvorming, reden waarom een correctief referendum achteraf in de visie van het kabinet ongewenst is. Het weet zich daarin gesteund door de Raad voor de Ruimtelijke Ordening, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg.

Weerstand

De realisering van grote poen zoals de uitbreiding van Schiphol, de Betuwelijn en de hsl roept volgens het kabinet soms veel maatschappelijke weerstand op. Om dit te verbeteren gaat het kabinet voortaan met een zogenoemde aanvangsbeslissing het moment aangeven, waarop formeel de gedachtenvorming in de samenleving over een bepaald onderwerp kan beginnen.

Tegelijkertijd zullen bijeenkomsten worden georganiseerd met betrokkenen in de regio (burgers en belangengroepen) en met de vakwereld. Ook wordt overleg gevoerd met de Tweede Kamer.

Wanneer de urgentie is aangetoond en de hoofdlijnen voor mogelijke oplossingen voldoende zijn besproken, neemt het kabinet een projectbeslissing. Daarin worden de hoofdlijnen gegeven van de uiteindelijke oplossing. De volgende stap is een concreet plan dat de inspraak ingaat en vervolgens ter goedkeuring aan het parlement wordt aangeboden.

Na goedkeuring daarvan moeten de uitvoeringsbeslissingen worden genomen. Ook in dit stadium krijgen de direct betrokken burgers en overheden de gelegenheid mee te denken over de precieze invulling van het po.

Deze intensieve maatschappelijke betrokkenheid bij de besluiten over grote infrastructurele poen maakt volgens het kabinet nogmaals een maatschappelijke discussie achteraf ongewenst. Een correctief referendum past daarom niet in deze wijze van besluitvorming, aldus het kabinet.

Daarmee is er weer een uitzondering toegevoegd aan het lijstje wetsvoorstellen dat niet in aanmerking komt voor een volksraadpleging. Onder meer het koningshuis, begrotingswetten en internationale verdragen waren daarvan al uitgezonderd.

Reacties

De D66-fractie in de Tweede Kamer neemt geen genoegen met het besluit van het kabinet om burgers achteraf niet de mogelijkheid te geven grote infrastructurele poen te blokkeren door een correctief referendum. “Hier is het laatste woord nog niet over gesproken”, reageerde D66-kamerlid Scheltema. “Het valt moeilijk uit te leggen dat je allerlei ingrijpende wetten wel referendabel maakt en dit soort planologische kernbeslissingen niet. Ik vind deze stap teleurstellend.”

Coalitiepartner VVD is het met het kabinet eens. En jarenlange inspraak vooraf en dan ook nog eens een uitspraak achteraf is volgens de liberalen te veel van het goede.

Het ziet er naar uit dat D66 binnen de regeringscoalitie alleen is komen te staan. De PvdA-fractie heeft tot nu toe in het midden gelaten of infrastructurele werken onder het correctief referendum moeten vallen. Maar in een reactie zei PvdA-woordvoerder Rehwinkel te verwachten dat het kabinetsbesluit in zijn fractie niet op problemen zal stuiten. “Wij hebben steeds gezegd dat we zeer hechten aan de bestaande inspraakprocedure. Als die voor burgers en belangengroeperingen blijft gewaarborgd en zelfs wordt verbeterd, en daar lijkt het wel op, dan verwacht ik dat het in onze fractie niet op grote problemen zal stuiten”, aldus Rehwinkel.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels