nieuws

Jorritsma zet Breda en Prinsenbeek buitenspel bij hsl

bouwbreed

Minister Jorritsma heeft een gesprek met de gemeenten Breda en Prinsenbeek over de aanleg van de hsl en verbreding van de rijksweg A16 (Breda-Rotterdam) afgezegd. Zij ziet geen heil in verder contact omdat de gemeenteraden van beide plaatsen zich onomwonden tegen de aanleg van de hsl langs de A16 hebben uitgesproken.

Breda en Prinsenbeek hebben samen een alternatief plan. Daarin wordt uitgegaan van een bundeling van de rijksweg en de hsl in een verkeersstraat en met tunnels op de twee meest kwetsbare punten. De minister heeft deze oplossing als te duur van de hand gewezen.

Door haar weigering met de twee gemeenten nog te praten, blijft voor de bewindsvrouwe het plan van Rijkswaterstaat overeind. Daarin staat dat de hsl niet overal langs de rijksweg loopt, natuurgebieden doorsnijdt, Prinsenbeek op twaalf meter hoogte passeert en in Breda en Prinsenbeek op enkele tientallen meters van woonwijken voert.

In Brabant groeit nu de vrees dat Jorritsma het geld voor knelpunten met name zal besteden aan knelpunten in het Groene Hart. Daarvoor is vijf miljard gulden beschikbaar. Daarbij komt dat de Belgische overheid wil dat Nederland ruim zal bijdragen aan de aanleg van de hsl op haar gebied. Brabantse bestuurders zijn bang dat dit geld ook nog eens gekort wordt op de een miljard gulden die de minister heeft voor de oplossing van hsl-knelpunten in Brabant.

Reageer op dit artikel