nieuws

Holle ruimte waarschijnlijk oorzaak verzakking in A4

bouwbreed

Het wegdek van de rechterrijstrook van de oostelijke rijbaan van rijksweg A4, ter hoogte van een kunstwerk over een watergang bij Leidschendam, is 25 centimeter verzakt geweest. De verzakking heeft zich uitgestrekt over ongeveer tien meter en kon naar alle waarschijnlijkheid ontstaan doordat onder en in de nabijheid van de overgangsconstructie van het kunstwerk naar het weglichaam holle ruimte aanwezig was.

Dat zegt ing. R. van den Broek, directeur hoofdafdeling realisatie werken van Directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat. De situatie deed zich afgelopen donderdagmiddag, net voor de avondspits, volkomen onvoorzien voor bij heiwerk in verband met de verbreding van rijksweg A4. De verzakking was aanleiding de rechterrijstrook voor verkeer af te sluiten. Er bestond namelijk gevaar dat vrachtauto’s zouden kantelen.

Het heiwerk omvat het slaan van tien damwandplanken aan weerszijden van het kunstwerk over het water. De damwand is bedoeld als grondkerende wand om het hoogteverschil tussen het oude gedeelte van de A4 uit 1956 en de verbreding op te vangen. De damwanden werden met een heiblok aangebracht. Dat geeft minder effect op de ondergrond dan de constante resonantie van een trilblok. Bij de achtste damwandplank aan de noordzijde ging er in de ondergrond iets mis. Rijkswaterstaat beraadt zich over het verdere verloop van de werkzaamheden.

Injecteren

De verzakking is inmiddels opgevuld. Dit is een tijdelijke oplossing. Onderzocht moet worden of er nog meer holle ruimte in het weglichaam zit. Afhankelijk van de bevindingen zal worden overgegaan tot injecteren. De verzakking is opgetreden voorbij de overgangsconstructie van het kunstwerk naar het zandlichaam van het oude gedeelte van de weg. Dat stuk ligt er al 40 jaar. Bekend is dat in de loop van de tijd door vocht en stroming van water onder de stootplaten van oude overgangsconstructies holle ruimte kan ontstaan. De stootplaten zijn opgelegd op het kunstwerk en op het weglichaam. Ze hebben een lengte van 3 tot 4 meter. De overgangsconstructies die de laatste tien jaar worden toegepast hebben dit euvel niet meer.

Reageer op dit artikel