nieuws

Herhuisvesting PARA in voorbereiding

bouwbreed Premium

Het Bredase college van Burgemeester en Wethouders heeft een bedrag van ruim drie ton beschikbaar gesteld voor de planvoorbereiding van de huisvesting van Poppodium PARA in de voormalige officiersmess op het Chasseterrein in Breda. Voor de huisvesting is inclusief de voorbereidingskosten een bedrag van f. 3,3 miljoen beschikbaar.

Het Programma van Eisen zal in overleg tussen de gemeente en PARA aangepast worden aan de nieuwe locatie.

In mei 1996 wordt het nieuwe Programma in de gemeenteraad behandeld. Het voorlopig ontwerp moet uiterlijk 1 september 1996 gereed zijn in verband met de procedures voor de milieuvergunning.

Naar verwachting zal medio 1997 begonnen worden met de renovatie en nieuwbouw voor het poppodium. Momenteel wordt de voormalige officiersmess tijdelijk gebruikt als atelier voor kunstenaars.

Reageer op dit artikel