nieuws

Haastige spoed…

bouwbreed

Voor de Stichting Marktwerking Bouwnijverheid was er na het verbod van het UPR geen tijd te verliezen. Er moest zo snel mogelijk een overgangsmaatregel op aanbestedingsgebied komen. Om te voorkomen dat een wildgroei aan methodes zou ontstaan bij de toewijzing van bouwopdrachten.

Om de lacune in de evenwichtige marktwerking zo kort mogelijk te houden, aldus de SMB, werd een tijdelijke regeling opgesteld zonder overleg te plegen met vertegenwoordigers van opdrachtgevers. Kennelijk in de veronderstelling dat die opdrachtgevers dat welwillend over zich zouden laten komen.

Dat lijkt nogal naief. Die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vertegenwoordigde opdrachtgevers worden namelijk direct bij die regeling betrokken. Of in de visie van de VNG: door die regeling getroffen.

De door de SMB als argument voor haar handelen genoemde ‘snelle dichting van de ontstane lacune’ lijkt een drogreden nu ze zelf toegeeft dat ‘Brussel’ belanghebbenden een termijn biedt om op de AIV te reageren.

Maar bovendien beschikt de bouw al over een tijdelijke regeling in de vorm van de Voorlopige Uitvoerings Instructie, die zelfs al de goedkeuring van de President van het Europese Hof heeft gekregen. Men had dus in alle rust met betrokkenen aan een definitief ontwerp ke werken. (Dat de bouw zelf zich nauwelijks iets aan die Voorlopige Uitvoerings Instructie gelegen laat liggen, doet hier niet terzake.)

Haastige spoed is weer eens gebleken niet goed te zijn geweest.

Reageer op dit artikel