nieuws

‘Grote stedenbeleid levert te weinig rendement op’

bouwbreed Premium

Er moet meer aandacht komen voor een blijvende verbetering van de economie in de grote steden. Het beleid zoals dat nu door staatssecretaris Kohnstamm van Binnenlandse Zaken op de rails is gezet, levert op de lange termijn te weinig rendement op. Er is veel te veel aandacht voor het creeren van tijdelijke banen.

Dit stelt de werkgeversorganisatie NCW West-VNO, de regionale afdeling van VNO-NCW voor de Randstad, naar aanleiding van een inventarisatie van het door staatssecretaris Kohnstamm ontwikkelde Grote Stedenbeleid.

De resultaten van deze inventarisatie zijn door de werkgevers in de notitie ‘Grote Stedenbeleid, de lange weg naar economisch herstel’ vastgelegd.

Inspanningen

Volgens NCW West-VNO moet binnen het beleid meer aandacht aan structurele werkgelegenheid worden besteed. “Alleen bij voldoende inspanningen om de economische structuur in en rondom de steden te verbeteren zal het uiteindelijke doel van het beleid, het oplossen van de sociaal economische problematiek, worden bereikt.”

In dit kader pleit de werkgeversorganisatie ook voor een betere samenwerking tussen de omliggende gemeenten. “Gemeentegrenzen zijn papieren, bestuurlijke grenzen die de economische dynamiek niet onnodig mogen hinderen.”

Zoals bekend stoelt het beleid voor een belangrijk deel op het opzetten van proefpoen in bepaalde gebieden.

Kansenzones

In de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn het de probleemwijken waar het beleid zich, met zogenoemde kansenzones, op richt. In de notitie zeggen de werkgevers zich er enerzijds in te ke vinden dat bedrijven binnen dergelijke kansenzones met minder regels en een vriendelijker fiscaal klimaat te maken krijgen. Anderzijds moeten die kansenzones niet op voorhand uitsluitend in erkende probleemwijken worden gesitueerd. “Ook moeten de voordelen toegekend ke worden aan nieuwe en aan reeds bestaande bedrijven. Als de kansenzones een succes blijken te zijn, is het logisch dat ook elders in de Randstad kansenzones worden ingericht om het vestigingsklimaat ook daar de zo noodzakelijke impuls te geven.”

Reageer op dit artikel