nieuws

Groot kunstmatig eiland moet Nederland redden

bouwbreed

Er komt een groot kunstmatig eiland voor de kust van Nederland. Dat wordt aangelegd ter compensatie van de milieu-effecten van extra infrastructurele poen.

Dat blijkt uit nog vertrouwelijke documenten van V en W die in het bezit zijn gekomen van de stichting ‘De Hollandsche Waerden’. Tot de stukken behoort een studie uitgevoerd door prof.dr.ir. A.W.H. Verstercke van de Universiteit van Harderwijk naar de mogelijkheid van aanleg van een groot eiland voor de kust.

De beleidsvoornemens wijzen in de richting van ingrijpende plannen voor extra uitbreiding en verbetering van infrastructuur. Bij uitvoering daarvan gaan omvangrijke natuurwaarden verloren. “De plannen voor uitbreiding van de infrastructuur zijn ingrijpend. Dat vraagt ook ingrijpende maatregelen in de sfeer van de leefbaarheid”, aldus Verstercke. Het huidige ruimtegebruik maakt compensatie van verloren natuurwaarden op het grondgebied van het huidige Nederland moeilijk, zo niet onmogelijk.

IJsland

Uitbreiding van de infrastructuur leidt zoals uit het pakket documenten blijkt tot aanzienlijke verbetering van werkgelegenheid. De extra inkomsten die daaruit voortvloeien zouden voldoende zijn om het plan voor aanleg van het eiland voor de kust te bekostigen. Bereikbaarheid van het eiland zal zijn gegarandeerd met een systeem van ondergrondse verbindingen. Op het nieuwe eiland wordt gebruik van verbrandingsmotoren niet toegestaan. De nodige energie zal komen van een geothermische verbinding met IJsland. Om duidelijkheid te krijgen over het draagvlak voor de plannen houdt de stichting aanstaande maandagavond een bijeenkomst in Den Haag.

Belangstellenden ke zich nog opgeven bij het bureau van de stichting, telefoon 070-3045854.

Reageer op dit artikel