nieuws

Groot deel woningen in Twente gebouwd voor de leegstand

bouwbreed

De leegstand van woningen in Twente zal de komende jaren schrikbarend groeien. De 43.000 woningen die tot 2015 worden gebouwd worden voor een groot deel verhuurd noch verkocht. Om hier iets aan te doen moet het Vinexconvenant op korte termijn worden bijgesteld.

Dit blijkt uit het rapport ‘Twente De noodzaak van een keuze’. Het rapport werd samengesteld door Buitendijk Management Consultants in opdracht van het Regiobestuur Twente. Een van de aanbevelingen in het rapport luidt de woningbouw meer te concentreren in de binnensteden en minder nieuwe wijken te bouwen. Vorige maand waarschuwde de Almelose wethouder B. Kuiper in Cobouw dat leegstand dreigde doordat de kleine Twentse gemeenten te veel bouwen.

De samensteller van het rapport voorziet grote problemen met de uitgifte van bedrijfsterreinen. Tot 2015 wordt 1000 hectare bedrijfsterrein aangelegd. Dit is twee keer zo veel als in deze periode kan worden uitgegeven.

Oldenzaal, Rijssen, Hellendoorn en Haaksbergen hebben tussen 1985 en 1995 te veel woningen gebouwd. Hierbij maakten ze gebruik van de laksheid op dit gebied van Hengelo en Enschede. De derde grote gemeente van Twente, Almelo, voerde in deze periode het woningbouwprogramma redelijk uit. Hierdoor heeft deze stad een veel gunstiger positie dan de twee andere.

Rijksbijdragen

Als de kleine gemeenten blijven bouwen in het zelfde tempo van de afgelopen tien jaar, zullen de problemen voor de steden sterk toenemen. Op grond van de Vinex zullen ook zij de komende jaren veel woningen bouwen, een groot deel van deze nieuwbouw blijft leeg staan. De huizen zijn voor woningzoekenden uit Twente onbetaalbaar, terwijl er uit andere delen van het land nauwelijks mensen zijn die naar Twente willen verhuizen.

Vooral Hengelo krijgt te maken met leegstand omdat hier na 2005 twee nieuwe wijken worden gebouwd. Volgens het rapport is dit “markttechisch onrealistisch”.

Enschede dreigt financiele problemen te krijgen vanwege het woningbouwprogramma dat voorziet in de bouw van 5000 huizen. “Om dit ambitieuze programma financieel te ke uitvoeren zijn hogere bijdragen van het Rijk noodzakelijk als die in het Vinexconvenant aan Enschede zijn toebedeeld”, aldus het rapport. Na de afschaffing van het stadsvernieuwingsfonds, is het vrijwel uitgesloten dat de binnenstad nog kan worden vernieuwd.

Regiobestuur

Om de dreigende leegstand tegen te gaan moet het beleid van de Twentse gemeenten worden bijgesteld. Het is noodzakelijk gemeentebesturen niet langer beslissingen nemen zonder rekening te houden met de gevolgen voor andere plaatsen. De Twentse gemeenten moeten niet langer individueel te werk gaan, maar moeten een regionaal beleid voeren. Het aanbod van woningen en bedrijfsterreinen moet worden afgestemd op de vraag. De problemen van de steden moeten met voorrang worden opgelost.

Om de problemen definitief het hoofd te bieden moet de regio Twente een eigen bestuur krijgen. “Het schaalniveau van individuele gemeenten is te klein om problemen op het gebied van de economie, werkgelegenheid, woningbouw, mobiliteitsvraagstukken, natuur en milieu daadwerkelijk te ke oplossen”, aldus het rapport. Binnen dit regiobestuur moeten de gemeenten een duidelijke vinger in de pap hebben.

Reageer op dit artikel