nieuws

Fluctuaties in verlening bouwvergunningen 1995

bouwbreed

In de verschillende provincies werden ten opzichte van het vorige jaar in 1995 dikwijls flinke fluctuaties vertoond in de verlening van bouwvergunningen voor de woning- en de utiliteitsbouw. Ook de herstel en verbouw vertoonde lang niet overal hetzelfde patroon.

Het totaal gebouwen, dus nieuwbouw en herstel en verbouw, kwam t.o.v. 1994 in de drie noordelijke provincies behoorlijk wat lager uit. Groningen scoorde – 16%, Friesland – 13% en Drenthe – 7%. In Overijssel bleef het vergunningenniveau nagenoeg op peil ( – 1%), maar Flevoland kwam maar liefst 19% lager uit, onder meer door een forse daling in de woningbouw. In Gelderland werd de daling in de woningbouw ( – 6%) goedgemaakt door een stijging in de overige sectoren, zodat het eindresultaat nog op +3% kwam. Utrecht vertoonde een positief beeld (+5%), hoewel de u-bouw in de marktsector ( – 8%) en de herstel en verbouw ( – 31%) het lieten afweten. Noord-Holland kwam met – 9% voor het totaal uit de bus, maar Zuid-Holland liet +5% voor zich noteren, wat voor de grootste bouw-provincie niet gek was. In Zeeland vond relatief de grootste stijging plaats met +15%, Noord-Brabant bleef net gelijk en Limburg scoorde mooi met +9%. Door al deze bewegingen kwam het totaal voor heel Nederland op – 1%. Dat was niet onverwacht, gezien de forse golf in 1994 in de woningbouw, waar men voor het laatst van de af te schaffen subsidieregelingen wilde genieten. Toch had 1995 wel wat beter mogen zijn. We komen daar straks bij de u-bouw in de marktsector nog even op terug.

Sectorgewijs

De cijfers voor de sectoren zijn in bijgaande tabel opgenomen. We wijzen hier kort op enkele saillante punten. In de woningbouw was het in veel provincies kommer en kwel, wellicht nog meer dan verwacht. Vooral de dalingen met meer dan 20% in Friesland en – opmerkelijk – in Flevoland hakten er stevig in. Ook in Noord-Holland en Brabant stelde de woningbouw teleur. Utrecht kwam tot +3%, gezien de tekorten magertjes, maar beter dan een daling. Zuid-Holland (+7%) en Limburg (+5%) deden het goed. De grootste relatieve stijging kwam in Zeeland, maar het niveau is daar tamelijk laag.

Nu de economie in 1995 weliswaar niet uitbundig bloeide maar toch ook niet met de pootjes omhoog lag, had men van de u-bouw in de marktsector wel iets mogen verwachten. Alleen in Overijssel, Gelderland en de beide zuidelijke provincies werd die verwachting waargemaakt. De voor de private u-bouw belangrijke provincies in de randstad vertoonden geen verheffende resultaten. Utrecht, de provincie die zo gewild is als vestigingsplaats voor bedrijven, liet een daling zien met 8%, tegenover landelijk – 1%.

De u-bouw in de budgetsector, zoals overheidsgebouwen, ziekenhuizen en scholen, deed het vooral goed in Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Brabant. Zeeland vertoonde relatief weer de grootste toeneming (+125%), maar wederom is het niveau tamelijk laag.

De kleinste sector naar bouwvergunningen gemeten, is de herstel en verbouw. Bij een geringe omvang van de bedragen zijn de fluctuaties altijd heftig: plus 30% en min 30% wisselen elkaar af of het niets kost. Zo ook nu, er werden stijgingen van meer dan 20% genoteerd in Flevoland en Gelderland. Rond 30% bedroeg de stijging in Friesland, Noord-Holland en Limburg; in Zuid-Holland bedroeg de toeneming zelfs meer dan 40%. De daling in deze sector met bijna eenderde in Utrecht stak daar wat bleekjes tegen af.

Alleen in Groningen zaten alle vier de sectoren in de min; de overige provincies vertoonden altijd nog wel ergens een of twee plusjes. In geen enkele provincie werd voor alle sectoren een toeneming geregistreerd, al kwam Zeeland er wel heel dicht bij. Voor de belangrijkste sectoren, de woningbouw en de private u-bouw, kwamen alleen Zuid-Holland, Zeeland en Limburg uit op een positief resultaat. Het ging vorig jaar niet echt slecht in de bouw, maar het kan beduidend beter.

Bouwvergunningen per provincie, woning- en utiliteitsbouw, 1995 (%-verschil t.o.v. 1994)

Provincie nieuwbouw verbouwing

woningbouw u-bouw-markt u-bouw-budget Groningen 507 (-6) 184 (-18) 87 (-46) 103 (-12) Friesland 566 (-24) 252 (-2) 123 (+4) 81 (+28) Drenthe 510 (-6) 206 (-15) 115 (-3) 77 (+6) Overijssel 1037 (-6) 456 (+14) 229 (+1) 123 (-2) Flevoland 512 (-23) 188 (-2) 74 (-36) 26 (+23) Gelderland 1715 (-6) 745 (+8) 395 (+32) 263 (+20) Utrecht 1069 (+3) 448 (-8) 443 (+61) 147 (-31) Noord-Holland 1941 (-14) 890 (-23) 480 (+28) 527 (+28) Zuid-Holland 3165 (+7) 1438 (+0) 740 (-12) 576 (+41) Zeeland 478 (+11) 157 (+3) 88 (+125) 45 (-1) Noord-Brabant 2201 (-9) 1206 (+15) 635 (+17) 317 (-7) Limburg 1012 (+5) 413 (+14) 164 (-7) 233 (+33) Totaal 14713 (-5) 6581 (-1) 3571 (+9) 2518 (+14) Bron: CBS

Reageer op dit artikel