nieuws

Eenzijdige poging tot creatie evenwichtige bouwmarkt mislukt Bouw teruggefloten door overheidsopdrachtgevers

bouwbreed Premium

De ministeries van VROM, Verkeer en Waterstaat en Defensie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben bij de Europese Commissie hun bezwaren kenbaar gemaakt tegen de Algemene Inschrijvings Voorwaarden, die de Stichting Marktwerking Bouw in Brussel heeft aangemeld. De poging van de bouw om, eenzijdig, aanbestedingsregels vast te stellen kan hiermee als mislukt worden beschouwd.

De grote opdrachtgevers in de bouw zijn niet tevreden over de Algemene Inschrijvingsvoorwaarden (spelregels voor aanbesteden in de bouw), die de SMB bij de Europese Commissie heeft ingediend. Zij hebben dit SMB-voorzitter L.C. Brinkman al op 9 februari van dit jaar per brief laten weten.

Op de Gelderse Infradag in Arnhem (op 22 april) maakte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten echter pas wereldkundig dat zij een officieel bezwaar tegen de AIV in Brussel had ingediend.

Hierna ging het balletje rollen. Brinkman reageerde verontwaardigd en zei begrepen te hebben dat de AIV alom geaccepteerd zou worden door de opdrachtgevers. Hij zei met de indiening van deze voorwaarden in Brussel tijd te hebben willen creeren om rustig met de opdrachtgevers te ke praten over een definitieve regeling. Ook hamerde Brinkman op het feit dat alle partijen steeds op de hoogte zijn gehouden van de activiteiten van de SMB.

Klopt niet

Brinkman gaat aan een aantal zaken voorbij, zo stellen de VNG-woordvoerders ing. J. Vreugdenhil en mr. J. Schlangen: “Sterker nog, het klopt niet wat hij zegt. Van diverse kanten is hem duidelijk gemaakt dat de opdrachtgevers van overheidszijde zich niet ke vinden in de AIV.”

Zoals in de brief van 9 februari. Hierin maken VROM, Defensie, Verkeer en Waterstaat en de VNG Brinkman onomwonden duidelijk dat zij de AIV, ook als interim-regeling, afwijzen. Eerst moeten, zo vinden ze, de uitkomsten van de beleidsvoorbereiding van de nieuwe aanbestedingswet en -regelgeving (in handen van VROM) worden afgewacht. Pas daarna kan met partijen in de bouw (zoals de SMB) in overleg worden getreden over nieuwe regelgeving.

De VNG heeft ook nooit op het standpunt gestaan, aldus Schlangen en Vreugdenhil, dat de aannemerij maar zelf moet weten hoe ze haar zaakjes regelt, zoals Brinkman in Cobouw suggereerde. “De VNG is van mening dat overleg tussen partijen op de bouwmarkt nodig is. Onze belangrijkste inzet in dat overleg is te komen tot een verlaging van de totale transactiekosten bij aanbestedingen”.

Rekenvergoeding

Volgens VNG, en ook andere overheids-opdrachtgevers, bestaat er ook bereidheid om naar de bouw te luisteren. Bijvoorbeeld op het vlak van de rekenvergoeding voor aannemers die in een aanbestedingsprocedure het loodje leggen.

Volgens de VNG, en andere, ke de voorbereidingskosten aanzienlijk omlaag worden gebracht. Bijvoorbeeld door de aannemer in de voorfase van de aanbesteding gebruik te laten maken van bestaande hoeveelhedenstaten, waardoor aanzienlijk op de calculatie kan worden bezuinigd.

Over deze en andere zaken zal gepraat moeten worden zo vinden de overheids-opdrachtgevers. Maar dan wel onder de vlag van het ministerie van VROM als coordinerend bouwministerie en onafhankelijke partij, en niet onder de vlag van het SMB “dat in feite niets anders is dan het AVBB met een ander etiket”.

Voor het platform dat Brinkman met de SMB aanbiedt om te komen tot een verticaal aanbestedingsbeleid, wordt dan ook netjes bedankt. “De SMB, of het AVBB, moet gewoon aan tafel komen zitten, samen met alle andere partijen.”

‘Basic’

Over de reden waarom de bouw het realiseren van een evenwichtige bouwmarkt zo naar zich toe trekt ke de opdrachtgevers alleen maar gissen. Volgens een ingewijde bij een van de overheidsopdrachtgevers heerst er al verwarring in de bouw, en bij zijn organisaties, sinds het verbod van de Europese Commissie op de Uniforme Prijsregelende Reglementen.

Om die reden zou uit een soort paniekreactie de AIV zijn ingediend. De keerzijde hiervan is dat door de aanbestedingsregels via de AIV weer dicht te timmeren, de bouw kartelvorming suggereert. De afspraken over aanbesteden moeten volgens deze zegsman ‘heel basic’ blijven. “Als uitganspunt moet het Uniform Aanbestedingsreglement worden genomen, met hooguit enkele aanvullende afspraken.”

Reageer op dit artikel