nieuws

ECW maakt kosten schilderwerk beheersbaar Onderhoudsinterval met twee jaar opgeschroefd

bouwbreed

Door ‘alleen maar’ goed vakwerk te leveren kan de onderhoudscyclus voor schilderwerk worden opgevoerd van vijf naar zeven tot acht jaar. Dat is de ervaring van woningstichting ECW uit Emmen, die in samenwerking met drie schildersbedrijven een eigen onderhoudssystematiek heeft ontwikkeld voor het periodieke schilderwerk.

“Terwijl de rest van de bouwbranche druk aan het discussieren is over prestatiebestekken en duurzaam bouwen, dringt men in Emmen het onderhoud zonder veel omhaal sterk terug”, laat het persbericht van de woningstichting weten. ECW heeft ervaren dat doordacht onderhoudsschilderwerk dat op een juiste manier wordt uitgevoerd door een gemotiveerde vakman of -vrouw leidt tot beheersbaar onderhoud.

De woningstichting heeft met de schildersbedrijven Mulder Schilders, Sanders en Schilderswacht een aanpak bedacht waarbij het onderhoudsinterval met minimaal 40 procent kan worden verlengd. Daardoor wordt veel bespaard op materiaal, arbeidsuren en toezicht. Bovendien wordt de uitstoot van oplosmiddelen aanmerkelijk teruggedrongen.

Inmiddels zijn 8000 van de 14.000 woningen van ECW in de nieuwe onderhoudssystematiek opgenomen.

Vakwerk

Basis van het systeem is het leveren van goed vakwerk en van een goede controle op de uitvoering. De woningbouwverenging heeft daarmee inmiddels zeven jaar ervaring en is tot de conclusie gekomen dat het systeem ook inderdaad werkt.

Uitgangspunt bij de Emmense aanpak is een grondige ‘basisbeurt’, waarbij alle problemen uit de ondergrond worden gehaald en het geveltimmerwerk overal in optimale conditie wordt gebracht.

De achtereenvolgende stappen die worden doorlopen voordat het eigenlijke schilderwerk plaatsvindt, zijn inventarisatie, reparatie van aangetaste kozijnonderdelen, eventueel verwijdering en herplaatsing van glas, aanpassing van de kitsystemen van de beglazing, het afronden van scherpe kanten en het aanbrengen van ventilerende neuslatten.

Maatkostuum

De schilder speelt daarbij natuurlijk een centrale rol. Hij moet voor het onderhoud van elk complex woningen als het ware een maatkostuum maken. Dat betekent geen standaardadvies uit de computer van de verfindustrie en geen werkzaamheden aan de hand van achter het bureau bedachte richtlijnen, aldus ECW.

Getoetst op kwaliteit

Jaarlijks worden de woningen die volgens de nieuwe systematiek zijn behandeld getoetst op kwaliteit. Aangetroffen problemen worden dan direct gecorrigeerd. Bovendien komt eens in de drie tot vier jaar de vakman-schilder langs om waar nodig bijwerkhandelingen te verrichten. Daarbij wordt op vaste punten gelet. In het zevende of achtste jaar volgt dan pas de zogenaamde genormeerde onderhoudsbehandeling, waarna de woningen er weer zeven jaar tegen ke. In feite komt het volgens J. de Vries van ECW neer op een garantie op het schilderwerk van veertien jaar. En daarmee heeft hij een unicum in de schilderswereld.

De weg naar de systematiek is echter volgens De Vries niet eenvoudig geweest. Want het heeft nogal wat moeite gekost om schildersbedrijven en verffabrikanten zover te krijgen dat zijn de garantie op hun produkten ook werkelijk met 40 procent wilden opschroeven.

De reparatie van aangetaste kozijnonderdelen behoort tot de ‘basisbeurt’.

Reageer op dit artikel