nieuws

Duitse bouw krijgt minder te doen

bouwbreed

De Duitse bouw moet er volgens de Bundesbank mee rekening houden dat het aantal opdrachten in de woningbouw zal dalen.

In het westen van het land is het tekort aan woningen flink ingelopen terwijl in het oosten het aantal opleveringen de markt in voldoende mate bedient. De afnemende vraag, die onder meer verband houdt met het kleinere aantal immigranten van Duitse origine uit het vroegere Oostblok, brengt volgens de bank een normalisering teweeg.

De groei van de bevolking en een stijgende vraag naar woonruimte hangen volgens de Bundesbank niet samen. Veel meer houdt de vraag verband met de prijs voor bouwwerken en voor het gebruik van woonruimte. De inhoud van de nieuwe cao voor de bouwvakken noemt de bank een stap in de goede richting.

Valt de vraag in de sector woningbouw in de tweede helft van dit jaar eveneens lager uit dan zal de utiliteitsbouw daarvan profiteren. Tot een volledige compensatie van de opdrachten zal dat echter niet leiden. Van de overheid valt in deze weinig te verwachten omdat de toestand van ’s lands begroting geen grootschalige financiering van werken kan verdragen. Daarbij zijn dergelijke maatregelen ook niet gewenst omdat ze een aanpassing van de capaciteit aan de markt in de weg staan. Voorts dragen compenserende maatregelen van de staat niet bij aan een langer durende bedrijfszekerheid.

Uurloon

In het oosten van het land loopt de bouwactiviteit eveneens terug maar de ontwikkelingen verlopen hier gunstiger dan in het westen. De oorzaak daarvan ligt volgens de Bundesbank in de aanhoudende behoefte oudbouw te renoveren.

Een groter besteedbaar inkomen en hogere eisen zorgen op hun beurt voor meer nieuwbouw. De omvang daarvan hangt af van de vastgoedprijzen en de huurontwikkeling. De bouw zelf kan volgens de bank het nodige bijdragen aan de stabilisatie van de prijzen. Hoe hoger het uurloon, hoe duurder het bouwwerk en dus hoe lager de vraag. Het oostelijke uurloon in de bouw bedraagt naar verwacht vanaf 1 oktober 95 procent van het westelijke. Momenteel beloopt dat 92 procent.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels