nieuws

Discussie over kwaliteit siergrindvloeren voorbij

bouwbreed

Discussies door ontbreken van regelgeving voor siergrindvloeren met epoxy als bindmiddel hoeven niet meer gevoerd te worden. ‘Alles’ om tot een kwalitatief goede vloerafwerking met siergrind te komen staat in CUR-aanbeveling 43.

Siergrindvloeren zijn gespaande vloerafwerkingen die bestaan uit een toeslagmateriaal en een bindmiddel. Het toeslagmateriaal is meestal gekleurd. Het bindmiddel is hoofdzakelijk epoxy. Bekend is dat discussies over kwaliteit van de vloer veelal voortkomen uit verschillen van inzicht over randvoorwaarden voor materialen, verwerking, gebruik en onderhoud. CUR aanbeveling 43 geeft die randvoorwaarden.

De publikatie bevat eisen en regels waaraan materialen, samenstelling en verwerking moeten voldoen. Vanzelfsprekend is aandacht besteed aan de eisen waaraan ondergrond en omgevingscondities bij het aanbrengen van de siergrindvloer moeten voldoen.

Verder worden keuringsmethoden en controleprocedures vastgelegd.

Een basiskeuring wordt eenmaal uitgevoerd om de geschiktheid van een materiaal te controleren. Deze keuringen worden uitgevoerd door of namens de leverancier. Uitvoeringscontrole vindt gedurende de uitvoering van de werkzaamheden plaats. Dit wordt door of namens het vloerenbedrijf gedaan.

Reageer op dit artikel