nieuws

Dijkverbeteringsplan Heerwaarden vernietigd

bouwbreed Premium

De afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State heeft het Dijkverbeteringsplan Maasdijk Heerwaarden vernietigd. Dat is gebeurd op verzoek van de Stichting Menno van Coehoorn en de Historische Kring Bommelerwaard.

Rijkswaterstaat had per 1 mei met het po willen beginnen. Die datum zal nu niet gehaald worden. Het werk was al aanbesteed. Waarom het Dijkverbeteringsplan is vernietigd, zal blijken als de schriftelijke motivering van de rechters van de Raad van State vrijkomt.

Het gaat hier om een bijzonder po. Enerzijds wordt de dijk op veilige hoogte gebracht, en anderzijds wordt het nabij Heerewaarden gesitueerde voormalig Fort De Voorne, ook wel Fort Nassau genoemd, in ere hersteld.

De Historische Kring Bommelerwaard en de Stichting Menno van Coehoorn zijn zeer verheugd dat dit gebeurt. Ze menen echter dat Rijkswaterstaat op een aantal punten het voormalig fort niet in zijn oorspronkelijke vorm herstelt. Het plan zou nog aanpassing behoeven. Rijkswaterstaat heeft t dat er op punten concessies zijn gedaan. Anders zou van dijkverbetering geen sprake meer zijn.

Fort Nassau werd in 1588 gesticht door Prins Maurits.

Reageer op dit artikel