nieuws

Deege Coating Groep: Milieu en arbozorg kosten veel geld Marges te klein door druk van buitenlandse bedrijven

bouwbreed

“We hebben de afgelopen jaren niet geaarzeld alle maatregelen te nemen op het gebied van milieuzorg en arbeidsomstandigheden. Die kosten geld en dat moet in de kostprijs worden doorberekend. Maar de marktprijzen zijn te laag en de marges te klein door de druk van de landen waar die maatregelen niet worden genomen of onvoldoende worden nageleefd.”

Algemeen directeur E.W.F. Deege van de Deege Coating Groep wil beslist niet negatief overkomen. De groep viert haar 75-jarig bestaan in goede gezondheid en er is geen enkele reden voor pessimisme over de toekomst. Natuurlijk kon er door de lange winter in de bouwtak niet zoveel worden omgezet als gewoonlijk, maar dat wordt wel weer ingehaald en bovendien heeft de groep nog andere poten om op te staan dan de bouw. Maar het probleem van de buitenlandse concurrentie wil hij toch wel even aansnijden. Als de marges te klein worden kan er ook niet meer worden geinvesteerd in bijvoorbeeld allerlei nieuwe ontwikkelingen en dat zou een zorgelijke situatie opleveren.

Bedreiging

Er is nog een zaak die hem ter harte gaat en waar het buitenland ook mee te maken heeft. “Uit andere landen wordt gecoat aluminium voor de gevelbouw geimporteerd die niet voldoet aan onze kwaliteitseisen. Dat komt door een andere voorbehandeling, waardoor de hechting slecht is. Voor ons bedrijf is dat geen directe bedreiging, maar wel voor het produkt aluminium. We zijn bang dat aluminium een slechte naam zal krijgen en dat verdient het absoluut niet. Want aluminium is een schitterend produkt…”

Deze op zich zelf niet te onderschatten problemen hebben evenwel geen invloed op de in wezen ‘positieve grondhouding’ van de directeur. Want, zoals hij benadrukt: “Het gaat uitstekend met het bedrijf. We hebben veel plannen voor de toekomst zowel om het aantal vestigingen uit te breiden als om nieuwe technieken en apparatuur te ontwikkelen. We willen het produktieproces nog beter beheersen. We willen bijvoorbeeld toe naar een continue automatische controle tijdens het proces van de dikte van de coatinglaag. Deege heeft zelf mensen in dienst om zo’n nieuwe techniek te ontwikkelen.” Er is inderdaad een flinke concurrentie, maar die denkt Deege het hoofd te ke bieden door een optimale kwaliteit te leveren. Aan de bewaking van die kwaliteit wordt dan ook de grootste zorg besteed, zo beklemtoont de directie. “Vijf van de zes vestigingen hebben al het ISO 9002 certificaat. En onze milieuvriendelijke coatingsystemen voldoen aan nationale en internationale kwaliteitseisen, door Qualicoat goedgekeurd.”

Voorloper

De Deege coating groep wil geen trendvolger zijn maar ‘voorloper’ in de branche. Daar wil de directie graag en voorbeeld van geven: “Voorloper zijn we op het gebied van de bestrijding van filiforme corrosie , die draadvormige roestvorming die soms voorkomt op gecoate aluminium geveldelen. We hebben het initiatief genomen om richtlijnen voor de praktijk te maken: als aan die richtlijnen wordt voldaan is het euvel goed te beheersen.” In het eigen laboratorium van de groep werkt men hard aan de ontwikkeling van nieuwe coatings: “We zijn onder meer bezig met het onderzoek naar poedercoatings met een actieve corrosiewering op staalconstructies.” De Deege groep is actief met het milieu bezig: “Het is noodzakelijk dat de koolwaterstofemissie zoveel mogelijk wordt gereduceerd. We menen dat we daartoe een bijdrage ke leveren door poedercoatings te gebruiken. Zo”n tien jaar geleden gebruikten we nog 60 procent natte lakken en 40 procent poeder. Nu liggen de percentages respectievelijk op 95 en 5. Dat is dus een enorme vooruitgang.”

Moderne technieken, maar het liefdevolle vakmanschap bleef

Het hoofdkantoor van de Deege Coating Groep is gevestigd in Etten-Leur, maar de basis voor het bedrijf werd gelegd in Den Haag. Grootvader Deege was als rijtuigschilder werkzaam bij de Koninklijke Stallen. Zijn zoon Lambertus Deege richtte een bedrijfje op: hij specialiseerde zich in het lakken van fietsen, onderdelen van auto’s,haardplaten en tal van andere zaken.

Eind jaren dertig kwam de zaak in een stroomversnelling toen nieuwe applicatietechnieken en ook nieuwe laksoorten op de markt kwamen. Het aantal orders nam flink toe. De drie zonen van de oprichter vonden dan ook een plaats in het groeiende bedrijf. Inmiddels zijn twee van hen met pensioen; E.W.F. (Ed) Deege is nu algemeen directeur van het familiebedrijf. Er zijn nu vestigingen in Soesterberg, Etten-Leur, Geldermalsen, Groningen, Rotterdam en Papendrecht.

Er is veel veranderd: de werknemers zijn, zoals directeur Deege zegt, “operators geworden, die met computer gestuurde technieken ke omgaan.” Maar wat er volgens hem is gebleven is ‘het liefdevolle vakmanschap’ waarmee bij Deege al vele jaren wordt gewerkt. Ongeveer 75 procent van het werk is op een of andere manier aan de bouw gelieerd. In een jubileumbrochure staat dat ‘het bedrijf in staat is alle mogelijke orders op zijn vakgebied optimaal te verwerken. Van kleine series tot miljoenen exemplaren. Van ringbandtechnieken tot scheeps- en vliegtuigonderdelen. Van paperclips tot kilometers aluminiumprofielen in gigantische bouwwerken.’ De Deege Coating Groep heeft onder meer meegewerkt aan het AMC en het nieuwe stadion voor Ajax in Amsterdam, aan de Haagse Hogeschool en aan het hoofdkantoor van het Energiebedrijf in Rotterdam.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels