nieuws

Capelse corporatie claimt miljoenen bij VROM

bouwbreed

De in financiele moeilijkheden verkerende Woningbouwvereniging ‘De Samenwerking’ in Capelle aan den IJssel claimt bij het gemeentebestuur en het ministerie van VROM f. 146 miljoen. Daarnaast heeft de corporatie een saneringsverzoek bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting ingediend. Om de claim kracht bij te zetten dreigt de corporatie met een gang naar de rechter.

De vorig jaar in gang gezette bruteringsoperatie heeft de corporatie in Capelle aan de IJssel in de nodige problemen gebracht. De Samenwerking is in 1987 ontstaan uit twee noodlijdende corporaties. Om de nieuwe corporatie gezond te maken is toen door de gemeente en het ministerie van VROM een tien jaar durende saneringsoperatie opgesteld. Onderdeel van de afspraken was dat gemeente en Rijk ieder f. 7,4 miljoen als renteloze lening zouden verstrekken.

Hoewel het toenmalig bestuur in ’86 al liet weten dat dit bedrag niet voldoende zou zijn, bleef verdere steun uit. Door de veranderde wet- en regelgeving in de volkshuisvesting kwam de bijdrage helemaal op de tocht te staan. “Zowel rijk als gemeente hebben nooit op signalen van ons gereageerd”, zegt P. Bos, directeur van De Samenwerking die duidelijke paralellen ziet tussen zijn situatie en de huidige WBL-affaire.

Herfinanciering

De corporatie heeft er bij de staatssecretaris op aangedrongen dat hij meewerkt aan een herfinanciering van de leningsportefeuille. Een dergelijke herfinanciering door de lage rentestand levert de corporatie al een vermindering van de lasten met f. 60 miljoen op. Daarnaast wil de corporatie een rijks/gemeentelijke geldelijke bijdrage van f. 146 miljoen. Komen rijk en gemeente niet snel over de brug dan loopt het tekort op termijn op tot f. 350 miljoen.

Gesprekken met Tommel hebben volgens Bos tot op heden niet meer opgeleverd dan dat de staatssecretaris er op aandringt dat de corporatie voor hulp bij het Centraal Fonds aanklopt. “Dat gaan we nu dan ook doen. Volgende week hebben we een gesprek. Maar het opstellen van een saneringsplan kost al een half jaar en de tijd dringt.”

Daarom heeft hij nu de claim bij VROM en gemeente neergelegd. Krijgt de corporatie nul op het rekest en biedt ook het Centraal Fonds geen soelaas, dan stapt Bos naar de rechter.

De corporatie bezit zo’n 2800 woningen in Capelle aan de IJssel. De algemene bedrijfsreserves lieten over vorig jaar een negatief saldo van f. 43 miljoen zien.

Zowel de gemeente als het ministerie van VROM waren gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Reageer op dit artikel