nieuws

Brochure over grensoverschrijdend transport afval

bouwbreed Premium

Het ministerie van VROM heeft in de reeks ‘Milieu en Bedrijven’ de herziene brochure ‘Grensoverschrijdend transport van afvalstoffen; regels voor de ondernemer’ uitgebracht. Deze regels vloeien voort uit de EG-verordening ‘betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap’.

De verordening schrijft voor dat afvalstoffen voortaan in het land waar ze zijn ontstaan worden herverwerkt of gestort. De herziene brochure bevat de nu geldende afvalstoflijsten en de definitieve kennisgevings- en transportformulieren. Tegelijkertijd verscheen de Europese Afvalcatalogus. Hierin staan de Europese afvalcodes die nodig zijn voor het invullen van de kennisgevings- en transportformulieren. Het Distributiecentrum VROM stuurt de genoemde publicaties gratis toe en verstrekt nadere inlichtingen via telefoon 079-3449449 en fax 079-3449448.

Reageer op dit artikel