nieuws

BouwRAI ’96 trok meer publiek dan voorganger

bouwbreed Premium

De BouwRAI ’96 die vorige week in de Amsterdamse RAI is gehouden heeft 18.488 bezoekers getrokken. Driekwart daarvan komt in 1998 weer. Twee jaar geleden, toen het evenement nog onder de vlag van de Nationale Woningraad (NWR) plaatshad, trok de beurs 17.227 bezoekers. Een lichte stijging dus.

De organisatie onder aanvoering van pomanager Roy Agterbos is tevreden met dit resultaat. In de aanloop naar en ook tijdens de vierdaagse beurs zei de manager de BouwRAI met een bezoekersaantal tussen de 10.000 en 15.000 als geslaagd te bestempelen.

Uit de voorlopige enquete-resultaten die onder het publiek is gehouden blijkt dat de kwaliteit van de bezoekers hoog was. Van de beursbezoekers gaf bijna 70 procent aan een leidinggevende functie te hebben. Veertig procent is werkzaam bij de overheid of een woningcorporatie. Bij meer dan de helft van de bezoekers zijn er binnen de organisatie plannen om binnen een jaar poen te laten uitvoeren. Het gaat hierbij in de meeste gevallen om poen waarmee bedragen van f. 1 tot f. 5 miljoen zijn gemoeid. Driekwart van het geenqueteerde publiek gaf aan de BouwRAi in 1998 weer te bezoeken.

Want dat de beurs over twee jaar wederom zal worden gehouden staat volgens Agterbos vast.

Evaluatie

Binnenkort komt de tentoonstellingscommissie voor een evaluatie bijelkaar. Voorzitter van deze commissie is N. van Velzen, algemeen directeur van de Nationale Woningraad. In deze krant opperde Van Velzen vorige week al te streven naar een buitenexpositie a la de Filmwijk in Almere om de BouwRAI in 1998 iets extra’s te geven. “We moeten in ieder geval proberen VGBouw bij de beurs te betrekken”, aldus Van Velzen zelf verder niet ontevreden over het verloop van de BouwRAI nieuwe stijl. In een reactie zegt Agterbos alle suggesties die de beurs beter ke maken serieus te nemen.

Reageer op dit artikel