nieuws

Bouw toont geen interesse voor bouwinformatisering

bouwbreed

Het groots opgezette congres over bouwinformatisering, dat vandaag en gisteren zou plaatsvinden in het World Trade Center te Rotterdam, gaat niet door. De bouw toonde onvoldoende belangstelling, het aantal aanmeldingen lag beneden de honderd.

“Het congres is te laat aangekondigd, het tijdstip is verkeerd gekozen en het programma spreekt niet aan.” Dat zijn de reacties van een aantal deelnemers. Het congres was een initiatief van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB). De organisatie was in handen van het Nederlands Studie Centrum (NSC) te Rotterdam. De opening zou verzorgd worden door staatssecretaris Tommel. Naast de lezingen was een bedrijvenmarkt gepland.

Veel deelnemers zijn van mening, dat de bouw wel degelijk geinteresseerd is informatisering. Dat het congres desondanks geen succes is geworden, wordt geweten aan een gebrekkige organisatie door het NSC. Een woordvoerder van het NSC wijst er echter op, dat het programma is opgesteld door het NVOB. “Wij hebben ervoor gewaarschuwd, dat de aankondiging te laat zou zijn”, aldus het NSC. De ‘zwarte piet’ ligt dus bij het NVOB.

Volgens een woordvoerder van Kraan Bouwcomputing te Rotterdam is het “spijtig dat het congres niet doorgaat. Er is een heel slechte prestatie geleverd. Ten eerste is het congres te laat aangekondigd, ten tweede spreken veel lezingen en presentaties de doelgroep niet aan. Een doorsnee aannemer denkt: ‘wat moet ik daarmee in de praktijk?’ en is niet bereid om hiervoor te betalen en een dag vrij te nemen.”

‘Organisatie van niks

Een andere deelnemer, Arkey Systems BV te Woerden, voelt zich bij monde van ir. A.J. van Kranenburg “enorm overvallen. Een aantal leden van Forum Systeemhuizen, waaronder wij, hebben het aanlooprisico gedragen. We zijn uitermate ongelukkig met deze ‘organisatie van niks’. Ik heb het idee dat er maar raak georganiseerd wordt, ook al bestaat er geen behoefte. Onze eigen achterban bezoekt onze bijeenkomsten goed, maar onlangs is bijvoorbeeld nog een CAD-beurs te Amsterdam afgeblazen, nog voordat hij goed en wel van de grond kwam.”

Erg laat aangekondigd

Volgens ir. M.I.W. van Veghel van de Vereniging voor Automatisering in de Bouw en Installatietechniek (VABI) te Delft “is het congres wel erg laat aangekondigd. Het kan niet liggen aan gebrek aan belangstelling in de installatiewereld.” Ook H. Waayenberg van het NVOB denkt niet, dat er een gebrek aan belangstelling voor bouwinformatisering bestaat.

“Het tijdstip van het congres, direct na een vorstperiode, is voor kleine bedrijven slecht gekozen. Bovendien was de responstijd te kort.” Aan de andere kant vindt hij, dat “de bouw op de een of andere manier toch achterloopt op het gebied van de informatisering. We hebben geprobeerd belangstelling te kweken en een overzicht te bieden. Als de bouwbedrijven zich dan niet aanmelden, houdt het op.”

Toch blijft bij de initiatiefnemers de hoop bestaan, dat de bouw alsnog interesse zal tonen. Waarschijnlijk wordt er in het najaar opnieuw een congres georganiseerd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels