nieuws

BAM materieel directeur C.V. Overbeeke: Markt bouwkranen tendeert naar klasse boven 300 tonmeter

bouwbreed

“De aard van de bouwpoen met name in de B en U sector tendeert naar de inzet van bouwkranen met capaciteiten van 300 tonmeter en hoger. Gericht op de toekomst is de overweging tot investering in deze kapitale machines voor een bouwbedrijf van groot belang. De beslissing tot aankoop hangt evenwel samen met de continuiteit in de inzet van dit materieel.”

De heer C.V. Overbeeke, directeur BAM Materieeldienst, geeft zijn mening op de bouwplaats van het po IMPULS Science en Technology Center aan het Amsterdamse IJ, waar dit bouwbedrijf afgelopen week een 327 tonmeter Peiner loopkatkraan liet opstellen.

Hij is er heel beslist over: “Investeren in bouwkranen is vaak economischer dan het huren ervan. Eigenlijk is het niet zo belangrijk wat een dergelijke machine qua investering kost”, aldus Overbeeke. “Van belang is: wat is de produktiviteit en capaciteit van een kraan, past die in het te realiseren bouwpo, en wat kost hij in het totale gebruik.”

Over de continuiteit in het gebruik van dit materieel bestaat bij hem geen twijfel. Overbeeke zegt te voorzien dat in de toekomst de vraag alleen maar zal toenemen. Als directeur van een grote materieeldienst spreekt hij uit ervaring. De BAM Materieeldienst exploiteert zelf 24 zware bouwkranen en huurt er jaarlijks voor de verschillende bouwpoen nog eens de nodige machines bij.

Peiner

De naam Peiner komt in het BAM materieelpark zeer frequent voor. Merkgericht investeren biedt volgens Overbeeke het voordeel van een bouwpakket-systeem, waardoor bijvoorbeeld torens en onderwagens van zwaardere kranen onder lichtere gebruikt ke worden zodat grotere vrijstaande hoogtes ke worden bereikt. Ook een betere bezetting van het kranenpark is hier mee te bereiken. Daarnaast kan het aantal machine-onderdelen op de plank veel beperkter blijven. Fabrikanten trachten vaak in verschillende machinemodellen identieke componenten of bouwdelen te verwerken. Daardoor zal de gebruiker ook minder genoodzaakt zijn een grote onderdelen-voorraad aan te houden.

Als voorbeeld noemt Overbeeke de zwenk en katmotoren voor de nieuwe Peiner SK 285. Deze zijn ook te vinden in de Peiner SK186-1 en dit kraanmodel maakt evenzeer deel uit van de kranenvloot.

In de ontwikkelingsfase van de, afgelopen week in Amsterdam opgestelde, bouwkraan heeft de BAM Materieeldienst haar bijdrage mogen leveren. Dit heeft er toe geleid dat de specifieke wensen in het kraanconcept konden worden verwerkt. “Wij hebben in de achterliggende jaren voor onze kranen bijvoorbeeld een eigen verfsysteem ontwikkeld. Dit systeem is niet alleen duurzamer maar bovendien op langere termijn ook goedkoper.”

Weinig ruimte

Met een giek van bijna 70 m1 en 37,8 meter onder de haak bestrijkt de Peiner SK 285 het gehele po. De locatie van het te bouwen IMPULS centrum op het dak van de IJ-tunnel biedt ook weinig andere logistieke oplossingen voor het transport van de bouwmaterialen. Driezijdig omgeven door het IJ en aan landzijde begrensd door de tunnelingang is er voor transportvoertuigen slechts geringe manoeuvreerruimte. Zowel het horizontale als verticale transport zal derhalve voornamelijk met de kraan worden verzorgd.

De bouwwerkzaamheden, uitgevoerd onder directie van Brink Groep Tiel, verkeren momenteel in fase 2. Deze ruwbouwfase dient juli 1996 te zijn afgesloten. Het door Renzo Piano Building Workshop ontworpen gebouw krijgt een lengte van 109.50 meter en een breedte van 40.76 meter. De gebouwhoogte verloopt van 30 tot 13 meter. Voor- en achtergevel worden verbonden door het 3564 m2 hellende dak waaronder een bruto vloeroppervlak ter beschikking komt van 13.000 m2.

De fundering draagt voor 70% op 84 heipalen. Het resterende gewicht rust op de tunnelbuis. De funderingssloof is in het werk gestort en daarop zijn betonnen liggers gemonteerd. De zwaarste ligger heeft een massa van 48 ton. Deze liggers vormen de ondersteuning voor voorgespannen breedplaatvloeren.

Een stalen spant centraal onder het gebouw ligt op twee 5 paals poeren en op de middenwand van de tunnel. Ook deze poeren zijn in het werk gestort. Het stalen spant vormt op zijn punt de ondersteuning voor 4 kolommen van elk 750 mm doorsnede, die een gedeelte van de staalconstructie van de bovenbouw dragen. De gehele fundering is uitgevoerd met behulp van een mobiele kraan. Alleen het stalen spant is met behulp van een drijvende bok geplaatst.

De verdere ruwbouw en afbouw, dat wil zeggen de constructie van de gehele bovenbouw, komt voor rekening van de Peiner SK 285. Deze bijzondere katkraan is een volledig nieuwe ontwikkeling van Peiner HTS in Trier en het eerste 300 t/m exemplaar dat in Nederland is afgeleverd.

Eigen inbreng

BAM Bredero BV heeft voor Peiner gekozen omdat zoals Overbeeke verklaarde “wij bij de ontwikkeling van de kraan een belangrijke inbreng hebben gekregen. Die richtte zich vooral op de gebruikersvriendelijkheid en de relatief snelle- en eenvoudige montage”. Een andere belangrijke factor was dat de machine geheel aansluit op het reeds bestaande BAM kranenpark.

De gebruikersvriendelijkheid komt tot uiting in onder andere de frequentie besturing van het kat- en zwenkwerk, PLC besturing van het lierwerk, een goede bereikbaarheid van alle onderdelen, zowel voor de bediening als voor het onderhoud en goede voorzieningen voor de kraanbestuurder. Ondanks de indrukwekkende afmetingen van de kraan blijven de te monteren componenten binnen redelijke gewichtsmarges.

“Bekendheid met deze kraan moet er toe leiden dat montage en demontage ervan is uit te voeren in hetzelfde tijdsbestek als die van kranen in de 200 tonmeter klasse. Deze factoren en de gunstige aanschafprijs geven aanleiding te mogen spreken van een ‘goedkope kraan’ in het gebruik,” aldus Overbeeke.

In opdracht van het Technologie Museum NINT, Amsterdam, bouwt BAM Bredero BV onder architectuur van Renzo Piano Building Workshop op de IJ-tunnelingang het nieuwe Wetenschap en Technologie Centrum IMPULS. Door het hellende dak en de naar binnen terugvallende voorgevel harmonieren de contouren van het gebouw met het maritieme karakter van de omgeving. In het centrum worden onder meer een museum, filmtheater, informatiecentrum, kantoren, een wetenschapstheater en restaurant ondergebracht en er zullen tentoonstellingen van moderne technologieen plaatsvinden. De dagelijkse leiding van het po dat in december 1996 moet worden opgeleverd is in handen van BAM Bredero bedrijfsleider M. Coffeng.

Reageer op dit artikel