nieuws

Ank Bleeker tekent voor renovatie Zuiderpark

bouwbreed

De landschapsarchitecte Ank Bleeker gaat het masterplan maken voor de renovatie van het Haagse Zuiderpark. Deze zal gereed moeten zijn in 1998, het jaar dat Den Haag 750 jaar bestaat.

Bovendien is het dan 75 jaar geleden dat het totale Zuiderpark in de gemeente Den Haag kwam te liggen als gevolg van een grenswijziging met de gemeente Monster.

In het plan dient ook te worden aangegeven hoe de gewenste vernieuwing van de bestaande sportaccommodaties in het park moet worden ingepast.

De eerste fase van het plan begint op 1 januari 1996 met een onderzoek naar de sterke en zwakke punten van het Zuiderpark en het opstellen van het masterplan. In de tweede fase worden herinrichtingsplannen gemaakt op basis van het masterplan.

Uitvoering

In de derde fase die begin 1997 moet starten, wordt de uitvoering ter ter hand genomen.

De gemeente wil bij de renovatie zoveel mogelijk putten uit werkgelegenheidspoen. “Voor werkervaring en scholing met behulp van tijdelijke additionele arbeidsplaatsen (leerwerkplaatsen) lijkt de renovatie van het Zuiderpark goede mogelijkheden te scheppen”, zo schrijft de gemeente.

De gemeentelijke dienst Arbeidsvoorziening zal nadrukkelijk bij het project worden betrokken. Voor het dagelijks toezicht in het park wil men gebruik maken van Melkertbanen. Nagegaan wordt of het Zuiderpark hier in 1996 voor kan worden geselecteerd.

Reageer op dit artikel