nieuws

Zweden bezuinigt fors op infrastructurele werken

bouwbreed

Zweden gaat fors snijden in de investeringsplannen voor wegen en spoorwegen. In de periode 1998-2007 worden veel minder nieuwe rijkswegen aangelegd dan volgens de bestaande plannen de bedoeling was en ook op het uitgetrokken bedrag voor railverbindingen wordt sterk bespaard.

In het eerste geval gaat het bedrag omlaag van omgerekend f. 9,5 miljard naar f. 5 miljard. Bij de spoorwegen daalt het investeringsbedrag met f. 1,5 miljard naar f. 7 miljard. Deze aanpassingen zijn op tafel gelegd door een brede parlementaire commissie. Achtergrond van de maatregel is het terugdringen van het overheidstekort.

De bezuiniging treft vooral de voorgenomen uitbreiding van het rijkswegennet in Zuid- en West-Zweden, zoals bijvoorbeeld de aansluiting van Helsingborg op de E4 naar Stockholm en diverse andere snelwegverbindingen tussen grote steden. De commissie stelt voor meer de nadruk te leggen op onderhoud en uitbouw van bestaande infrastructurele voorzieningen.

Totaalplan

Het zwaartepunt van het wegenonderhoud komt te liggen in het noorden, om de transportmogelijkheden daar te verbeteren. Het totale budget voor onderhoud van (spoor)wegen moet in de genoemde periode bovendien worden verhoogd met 25 procent tot f. 18,5 miljard.

De door de commissie op verzoek van het verkeersministerie uitgewerkte voorstellen maken deel uit van een meer omvattend verkeerspolitiek totaalplan. Dit beoogt ondermeer het jaarlijkse aantal verkeersdoden terug te dringen van 689 in 1994 tot 370 in 2007 via beveiliging van een reeks gevaarlijke punten in het wegennet en beperking van de maximumsnelheid.

Reageer op dit artikel