nieuws

Zonneboiler-systemen krijgen Europees vervolg

bouwbreed Premium

Het pomatig plaatsen van zonneboilers, zoals dat in Nederland al op forse schaal gebeurt, krijgt volgens Ecofys navolging in een aantal Westeuropese landen. Het po dat inmiddels is begonnen moet in 1999 zijn afgerond. Dan moeten 3000 nieuwe zonneboilers zijn geplaatst in Nederland, Belgie, Duitsland, Engeland, Denemarken en wellicht ook in Zweden.

Ecofys te Utrecht voert het po uit met enkele buitenlandse consultants en heeft al contacten met verschillende partijen, die aan het po willen deelnemen. De ervaringen met onder andere het po Woudhuis in Apeldoorn, waar op het ogenblik meer dan 1000 zonneboilers zijn geplaatst en dit jaar nog oploopt tot 2000 stuks, maken duidelijk dat er veel mee is te bereiken op het gebied van energiebesparing. Een projectmatige aanpak heeft het voordeel, dat de prijzen van de zonne-boilersystemen aanzienlijk ke worden gereduceerd. Bovendien is het daarbij volgens Ecofys gemakkelijker om toezicht te houden op een correcte plaatsing en de goede werking ervan te controleren. Nog steeds heeft het installeren van deze systemen bij nieuwbouw poen prioriteit, hoewel nu ook steeds meer beheerders van renovatiepoen en bestaande woninggroepen belangstelling tonen. Ook energiebedrijven stimuleren particuliere bewoners door middel van subsidie voor zo’n zonneboilersysteem te kiezen.

Ecofys streeft er voorts naar, om bij poen te werken met een open inschrijving van zonneboilerleveranciers om op deze manier het ontstaan van een echte concurrerende Europese markt te stimuleren.

Reageer op dit artikel