nieuws

Wie betaalt mijn salaris ?

bouwbreed

Ik ben directeur-eigenaar van een bouwbedrijf in een BV. Mag ik ten laste van de winst voor belastingen een voorziening vormen waaruit ik mijn salaris bij ziekte betaal?

Ja, u kunt een ‘assurantie-reserve voor ziekterisico eigen beheer’ vormen, mits 30% van de bouwondernemers als particulier de doorbetaling bij ziekte extern heeft verzekerd. Onlangs heeft de rechter in Arnhem van een directeur met een jaarsalaris van f. 156.060 exact aangegeven welke premie-componenten hij in de eigen assurantiepot van zijn BV mag stoppen.

De BV moest hem bij ziekte of arbeidsongeschiktheid 80% van zijn salaris doorbetalen. De rechter gaat ermee akkoord dat de directeur jaarlijks de ZW-premie van het wettelijk maximum en voor de WAO eveneens de premie van het wettelijk maximum plus de premie die betaald zou moeten worden aan een verzekeraar voor het bovenwettelijk deel in eigen beheer reserveert. In dit geval in totaal een jaarlijkse dotatie aan de assurantie-reserve van de BV van f. 12.762. Voor het eerste ziektejaar is zelfs een overeenkomst met de BV tot 100% doorbetaling van salaris acceptabel.

Maar het was nog steeds niet duidelijk over welke jaren de assurantie-reserve voor ziekterisico mocht worden opgebouwd. De Staatssecretaris van Financien heeft nu beslist dat de fiscus alle reserveringen tot en met 1993 accepteert. Hij laat de FIOD onderzoeken welk percentage DGA’s zich particulier voor het arbeidsongeschiktheidsrisico heeft verzekerd. Indien het 30%-criterium niet wordt gehaald, is voor DGA’s vanaf 1994 geen dotatie in de eigen BV meer toegestaan. Voor bouwondernemers die een overeenkomst tot doorbetaling van het salaris bij ziekte met hun BV hebben, is het verstandig voorlopig de jaarlijkse dotaties in de assurantiepot van de BV voort te zetten. U moet er echter rekening mee houden dat indien het FIOD-onderzoek negatief uitpakt, de fiscus in uw definitieve aanslag over 1994 een correctie zal toepassen.

De afschaffing van de ziektewet per 1 maart 1996 heeft ook grote gevolgen voor DGA’s die een vrijwillige ZW-verzekering bij het SFB hebben afgesloten. Deze DGA-bouwondernemers ke aan die verzekering geen rechten meer ontlenen omdat de BV (als werkgever) een loondoorbetalingsverplichting heeft. DGA’s in deze situatie moeten zo spoedig mogelijk hun vrijwillige ZW-verzekering bij het SFB opzeggen anders betalen zij voor niets premie. De vrijwillige WAO-verzekering bij het SFB kan gewoon blijven doorlopen.

Voor vragen over accountancy en belastingzaken kunt u bellen met Paul Schol, Moret Ernst en Young Accountants, Arnhem. tel. 026 – 32 09 500.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels