nieuws

Vut-regeling zeker tot jaar 2000 betaalbaar

bouwbreed

Bij de onderhandelingen ter vernieuwing van de bouwcao, die eind dit jaar moeten beginnen, zullen werkgevers gaan voorstellen de vut-regeling op zijn kop te zetten. Daarbij zullen ze de bouwbond-FNV op hun weg vinden. Dat bleek uit een uitlating van voorzitter Roel de Vries in de bondsraadsvergadering.

De werkgevers, zo werd duidelijk op de jubileumbijeenkomst van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf, willen praten over het invoeren van een pre-pensioen, dat op 62-jarige leeftijd zou moeten ingaan. “Pre-pensioen is prachtig, maar als we tot ons 62ste jaar moeten werken, behouden wij liever de vut-nieuwe stijl”, aldus De Vries.

Volgens het AVBB zal de vut-premie hoger uitkomen dan de acht procent, die nu als maximum is overeengekomen. “Wij hebben dat uiteraard gecontroleerd bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid”, aldus de bondsvoorzitter.

Uit de jongste cijfers blijkt echter dat tot het jaar 2000 de vut-premie ronde de acht procent zal schommelen en er voor ons dus geen enkele aanleiding is om opnieuw over de vut te praten. “We zullen de werkgevers dan ook houden aan de afspraken, die we hebben gemaakt in de cao’s.”

Al evenzeer vindt het AVBB de bond tegen zich als men de zaterdag tot normale werkdag wil verklaren. Wel is de bond bereid te praten over arbeidsduur en werktijden wanneer het werkaanbod daarom vraagt, ervan uitgaande dat een gemiddelde werkweek van 36 uur wordt gerealiseerd en niet zoals het AVBB wil van 40 uur.

Maar wel onder twee voorwaarden: de werkgevers moeten bereid zijn werkzekerheid op jaarbasis te bieden, zodat de werknemers niet meer gedwongen de ww ingaan wanneer er onvoldoende werk is.

En als tweede voorwaarde verlangt de bond dat er in de onderneming een structureel werknemersoverleg komt.

Basiscao

Wel is de bond te spreken over het feit dat nu ook werkgevers in bepaalde sectoren van de bouw op die sector of type onderneming toegesneden arbeidsvoorwaarden willen. Vooral de grotere ondernemingen blijken meer behoefte te hebben aan maatwerk en eigen ruimte, terwijl kleinere bedrijven liever vasthouden aan uniforme arbeidsvoorwaarden.

Wel zal het AVBB moeten inzien dat bij het leveren van maatwerk de huidige bouwcao als basiscao moet gelden, waarop aanvullend maatwerk-cao’s ke worden afgesloten.

Reageer op dit artikel