nieuws

‘Vrouwen in de bouw’ krijgt servicepunt

bouwbreed

Het po Vrouwen in de Bouw had zichzelf dit jaar eigenlijk op moeten heffen. Wegens succes. Daarentegen, zo stelt poleider I. van Westrienen vast, is het nog steeds nodig de bedrijfstak erop te wijzen dat ze het potentieel aan vrouwelijke bouwvakkers ook gaat benutten. Om die reden wordt per 1 april het servicepunt ‘vrouwen in de bouw’ opgericht.

Het NVOB en de bouwbonden hebben, samen met de overheid, geld beschikbaar gesteld om de activiteiten voor vrouwen in de bouw nog drie jaar voort te zetten. De afgelopen jaren werd een aantal concrete projecten opgezet, onder meer in Twente, Den Haag en Delft. In 1993 was het aantal vrouwen dat in de bedrijfstak werkzaam was het hoogst: 373. Dat is nog steeds maar 0,194% ten opzichte van het totale aantal bouwvakkers. Het aantal vrouwen in de vakopleiding neemt langzaam, maar gestaag, toe.

Dat op korte termijn het aantal vrouwen in de bouw aanzienlijk stijgt is niet waarschijnlijk, zo schat Van Westrienen in. “Ik vergelijk het met de politie. Daar is een enorme, niet met de bouw te vergelijken, campagne gevoerd om het percentage mannen en vrouwen enigszins in lijn te krijgen. Ook daar zijn de streefcijfers bij lange na niet gehaald. Maar er is wel wat gebeurd. Het klimaat voor vrouwen is verbeterd en er wordt minder gek opgekeken als een meisje zegt bij de politie te willen.”

Adviseur

Het per 1 april op te richten servicepunt, dat wordt ondergebracht bij het NVOB in Baarn, moet ervoor zorgen dat er meer structureel aandacht wordt gegeven aan poen voor vrouwen. Met de stichting Bouw-Vak-Werk en de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf zullen uitvoeringscontracten worden afgesloten. Daarnaast worden meisjes die voor hun beroepskeuze staan systematisch benaderd. Hiertoe is een adviseur aangesteld die speciaal op de doelgroep toegesneden voorlichtings- en wervingsmateriaal gaat ontwikkelen. Verder gaat het servicepunt zich richten op het behouden van vrouwen in de bedrijfstak. De uitstroom onder de doelgroep is namelijk groot. Geprobeerd wordt de knelpunten die dit veroorzaken aan te pakken.

Tot slot is het servicepunt er ook voor de aannemer. Individuele initiatieven worden ondersteund en bedrijven worden geholpen hun organisatie vrouwvriendelijker te maken. Van Westrienen is na drie jaar pionieren niet somber.

Kleine stapjes

“Het gaat nu eenmaal met kleine stapjes. Wat mij steeds weer opvalt is dat men moet zien om te geloven dat vrouwen een plaats hebben in de bouw. Om die reden hebben we de afgelopen jaren pilot-poen opgezet. De filosofie hierachter was dat wanneer er maar vrouwen op de steigers staan er vanzelf meer zullen volgen. Dat werkte maar we merkte tegelijkertijd dat er ook structureel aandacht nodig is van de betrokken instituten in de bouw. Vandaar dat we nu met uitvoeringscontracten werken.”

Dat goede voorlichting werkt staat voor Van Westrienen vast. “Als je een middag een groep meisjes die voor hun beroepskeuze staan informeert over de bouw zullen ze dat snel vergeten. Zeker als ze al een ander beroep in hun hoofd hebben. Met een aantal leerlingwerkplaatsen zijn we bezig met een voorlichtingspo van acht middagen voor steeds dezelfde groep meisjes. Dan zie je dat de bouw bij ze gaat leven. Met dat soort activiteiten willen we doorgaan.”

Het telefoonnummer van het servicepunt is: 035-5427257.

Reageer op dit artikel