nieuws

Verdubbeling Rijksweg 32 met een jaar vertraagd

bouwbreed

De planvorming rond de verdubbeling van rijksweg 32 tussen Oranjewoud en Wolvega is met ongeveer een jaar vertraagd. De verwikkelingen rond de komst van het bedrijvenpark bij Heerenveen en de plannen van de aanleg van een nieuwe woonwijk bij Heerenveen zijn hiervan de oorzaak.

De verdubbeling is onderdeel van het ombouwen tot autosnelweg van rijksweg 32 tussen Meppel en Leeuwarden.

“De plannen moesten worden aangepast en dat kost tijd”, legt J. Winterink, hoofd afdeling nieuwe werken bij opdrachtgever Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland in Leeuwarden uit. “De gemeente Heerenveen wil de nieuwe woonwijk min of meer over de rijksweg bouwen. Toen we begonnen met de planvorming rond de A32 was er nog geen sprake van die woonwijk. We moesten dus opnieuw om de tafel.”

Ook de foutieve berekening van de te verwachten geluidsoverlast was een vertragingsfactor. “Er is een herberekening nodig omdat we van onjuiste cijfers gebruikt hebben gemaakt”, geeft Winterink toe. Medio dit jaar wordt het werk voor het traject Oranjewoud-Wolvega aanbesteed en eind dit jaar wordt een begin gemaakt met die verdubbeling. Voor het jaar 2000 is de snelweg tussen Oranjewoud en Wolvega gereed. “Door de plannen te veranderen wordt de oorspronkelijke opleveringsdatum toch gehaald”, aldus het afdelingshoofd.

Klaverblad

De voorbereidingen voor de aanleg van een klaverblad op de kruising van rijksweg 7 en rijksweg 32 ten oosten van Heerenveen gaan ondanks de ontstane vertraging op het voorgelegen traject gewoon door. De kosten ervan belopen f. 37 miljoen. “Medio dit jaar wordt dit werk aanbesteed”, aldus Winterink. “Voor het jaar 2000 moet het klaverblad klaar zijn.” Rijkswaterstaat maakte in 1986 een begin met de verdubbeling van rijksweg 32 tussen Meppel en Leeuwarden. Het gedeelte in Overijssel en Drenthe is inmiddels gereed. Voor de eeuwwisseling is de nieuwe snelweg klaar. Met het totale po is een bedrag van f. 600 miljoen gemoeid.

Reageer op dit artikel