nieuws

Venlo wil boulevard maken van troosteloze Maaskades

bouwbreed

De Havenkade en de Maaskade in Venlo, die nu troosteloos de achterkant van het centrum van de stad vormen, worden ontwikkeld tot een aantrekkelijke Maasboulevard. Die moet door sloop van gebouwen, nieuwbouw van winkels en uitbreiding van watersportvoorzieningen uitgroeien tot een internationale toeristische trekpleister.

Professor Jo Coenen heeft de stedebouwkundige visie: ‘Van Maaskade naar Maasboulevard’, in twee fasen, ontwikkeld. Het eerste ontwerp, gebaseerd op wonen en winkelen voor eigen bevolking en watertoeristen werd, op verzoek van B en W uitgebreid met het creeren van een recreatieve functie voor de ‘Oude Haven’ en uitbreiding van het cultureel centrum ‘de Maaspoort’. Dit ontwerp, met als basis een marktanalyse opgesteld door het bureau Bleijenberg Van Wagtendonk, is nu door het gemeentebestuur gepresenteerd. De gemeenteraad moet het plan nog goedkeuren.

Honderdvijftig miljoen

B en W hebben berekend dat de investeringen rond de f. 150 miljoen zullen bedragen. Die worden voornamelijk opgehoest worden door particuliere investeerders waar Venlo nu mee overlegt. Venlo legt, indien nodig, aan openbare voorzieningen, zoals aanpassing van riolen, bodemsanering, straatverlichting, straatmeubilair en sierbestrating, twaalf miljoen gulden bij. Het geld heeft de gemeente gereserveerd. Het boulevardplan voorziet in: 7000 m2 overdekte winkelgalerij, 80 appartementen en 500 tot 1000 m2 horeca- of recreatieve voorzieningen. In het toeristenseizoen worden hier nog 500 tot 700 m2 terras toegevoegd. De Maasboulevard sluit via het loopcircuit aan op het centrum. In de ‘Oude Haven’ wordt een ‘Nautic Trade Center’ – een verzameling van bedrijven die gespecialiseerd zijn in watersportbenodigheden en aanverwante activiteiten – aangelegd en een Mississippiboot afgemeerd die dienst gaat doen als drijvend restaurant. Op de Kop van de Weerd komt een paviljoen met watersportvoorzieningen voor waterrecreanten. De Weerd wordt door een nieuwe brug verbonden met de Maasboulevard. De Maaspoort wordt uitgebreid met een nieuwe middenzaal die uitzicht biedt op de nieuwe jachthaven.

In fases

De eerste fase van het plan heeft betrekking op het gebied tussen de Princessesingel en de Peperstraat. Dit plandeel krijgt een toeristisch recreatieve invulling met de hoofdthema’s: ontwikkelen Oude Haven als Nautic Trade en passantenhaven; winkelen en horeca, wonen en uitbreiding Maaspoort.

De tweede fase bestrijkt het gebied tussen de Peperstraat en Puteanusstraat en wordt in hoofdzaak gekenmerkt door wonen aan de Maas, uitbreiding van de capaciteit voor waterrecreatie en aanleg van een passantenhaven.

Verwacht wordt dat medio 1997 het ontwerp, met architectonische uitwerking voor fase 1 gereed is en dat rond 1999/2000 de concrete voorbereiding voor de bouw met aanbesteding en verwerven van onroerend goed afgerond is.

De uitwerking van het totale plan begint in 1999/2000. De locatie tussen Princessesingel en Peperstraat is dan jaren een grote bouwput.

Reageer op dit artikel