nieuws

Veere wil een rondweg Serooskerke-Noord

bouwbreed

De gemeente Veere heeft bij de provincie Zeeland een plan ingediend voor het realiseren van een extra aansluiting van Serooskerke-Noord op de nieuw aan te leggen Rijksweg 57. Ook moet er een circa een kilometer lange verbinding komen tussen deze extra aansluiting en de provinciale weg Oostkapelle-Serooskerke (N287).

Veere reageert met dit plan op de ontwerp-streekplanuitwerking Rijksweg 57, die door Gedeputeerde Staten van Zeeland is vastgesteld en tot en met 4 april ter inzage ligt. Veere is bang dat de nieuwe autoweg een grote barrierewerking heeft. De provincie denkt dat probleem te ke ondervangen door aansluitingen te realiseren bij Vrouwenpolder en Serooskerke-Zuid.

De provincie sluit overigens niet uit dat er ruimte wordt geboden voor nog meer aansluitingen, maar wil een dergelijke optie vooralsnog niet expliciet meenemen in het ontwerp; Veere vindt dat dat wel moet.

Besparing

Een aansluiting van Serooskerke-Noord op Rijksweg 57 en een verbinding tussen deze aansluiting en de N287, ook wel noordelijke rondweg Serooskerke genoemd, biedt volgens Veere voldoende voordelen om het nu al in de plannen mee te nemen.

Bij de aanleg van een gelijkvloerse aansluiting Serooskerke-Noord hoeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat geen tunnel voor landbouw- en bestemmingsverkeer ter hoogte van de Vrouwenpolder aan te leggen. Daarmee wordt f. 5,7 miljoen bespaard. Doorgaand verkeer op de N287 door Serooskerke wordt tot een minimum teruggebracht. Hetzelfde geldt voor het sluipverkeer in een aantal kleine kernen.

Antwoordnota

Verder wordt de afstand Oostkappelle-Domburg en de Veersedam met ruim twee kilometer bekort, is er geen barriere meer tussen buitengebied Serooskerke en Vrouwenpolder en is Serooskerke via twee aansluitingen goed bereikbaar.

Gedeputeerde Staten zullen vanaf 5 april alle ingekomen zienswijzen verwerken in een antwoordnota. Na behandeling in de provinciale planologische commissie komen ontwerp-streekplanuitwerking, antwoordnota en advies ter sprake in de Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Waterstaat en Verkeer. Vervolgens wordt de streekplanuitwerking definitief vastgesteld. Dat gebeurt allemaal nog voor de zomer.

Daadwerkelijke realisatie van Rijksweg 57 zal zo tegen het einde van deze eeuw plaatsvinden. De weg moet uiterlijk in 2004 gebruiksklaar zijn.

Reageer op dit artikel