nieuws

Van der Veen nieuwe directeur-generaal Rijksgebouwendienst

bouwbreed Premium

Drs. F.H. van der Veen (50) is door de ministerraad voorgedragen voor de functie van directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst van het ministerie van VROM. Hij volgt mr. F.W.R. Evers op die in april in dienst treedt als hoofddirecteur bij de Vereniging Natuurmonumenten.

Van der Veen is sinds 1984 werkzaam op het ministerie in de functie van plaatsvervangend directeur-generaal Ruimtelijke Ordening. Van 1970 tot 1978 werkte hij als beleidsmedewerker bij het Pobureau Almere van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daarna was hij lid van het dagelijks Bestuur Openbaar Lichaam IJsselmeerpolders. Hij beheerde de portefeuilles van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, grondbedrijf, verkeer en vervoer en poorganisatie. In 1980 volgde zijn benoeming tot wethouder van de gemeente Lelystad. Hij beheerde de portefeuille volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, grondbedrijf en economische zaken.

Van der Veen vervult onder meer enkele nevenfuncties zoals bestuurslid van Stichting Beleggings- en Vastgoedkunde, het Forum Stedelijke Vernieuwing, lid van het Curatorium Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Bouwnijverheid. Hij is tevens lid van de Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen.

Reageer op dit artikel