nieuws

Uitbreiding museum Het Nijenhuis ondergronds

bouwbreed

De provincie Overijssel heeft besloten tot uitbreiding van het museum dat is gevestigd in kasteel Het Nijenhuis bij Heino. Om het karakter van het kasteel en de natuurrijke omgeving zo min mogelijk aan te tasten, komt de uitbreiding van museum aan de achterkant van het kasteel en voor een belangrijk deel ondergronds. De kosten bedragen f. 5,4 miljoen.

De provincie Overijssel, eigenaresse van de buitenplaats, zocht voor de uitbreiding een architect die niet alleen ervaring had met de inrichting van musea, maar ook vertrouwd was met het bouwen in een historische omgeving. G. Daan uit Oosternijkerk kreeg de opdracht. Zijn schetsen stuitten op felle protesten van organisaties en personen die elke verandering van de buitenplaats verwerpen. Daarom zijn ze ook tegen het ontwerp dat nu door de provincie is goedgekeurd. Ze zullen bezwaar aantekenen tegen de bouwaanvraag.

Reageer op dit artikel