nieuws

Tunneltjes graven

bouwbreed Premium

Diverse aannemers van naam en faam zitten de komende vier a vijf weken met rode konen van inspanning gebogen over de papieren die zij hebben ontvangen van de gemeente Den Haag na toestemming te hebben gegeven eenmalig een bedrag van f. 750 af te schrijven van hun post- of bankrekening. Zonder enige overdrijving mag het geheel de ‘verzamelde werken’ van de Dienst Stadsbeheer van de Residentie worden genoemd, hetgeen al blijkt uit de bijna een pagina grote advertentie in dit bouwdagblad. Een advertentie overigens met een tekst waarvan de honden geen brood lusten en die voor een simpele handwerksman in de bouw geen gesneden koek is.

En dat alles moet leiden tot de openbare aanbesteding en de bouw van de zogeheten Koningstunnel, waarvoor Lek- en Rijnstraat, Koningskade, Bezuidenhoutseweg en het stadsparkje Koekamp reeds nu aardig overhoop zijn gehaald en groepen voor- en tegenstanders al een paar keer morrend bijeen zijn gekomen. Vooral de dieren- en natuurliefhebbers in Den Haag en verre omgeving die de Koekamp met hertjes, konijnen, fiere zwanen en dergelijk kleinvee minnen en de traditionele bezoekers van de al tientallen jaren bestaande poffertjeskraam aan de rand van het Malieveld wenden het hoofd ontzet af.

Met dat al hebben de inschrijvende aannemers natuurlijk niets te maken. Zij worden in de advertentie in kennis gesteld van de noodzaak alle op het po betrekking hebbende bescheiden in de Nederlandse taal te stellen en er voor te zorgen dat zijn leidinggevend personeel de Nederlandse taal beheerst. Omdat de gemeente Den Haag een actief werkgelegenheidsbeleid voert, verwacht de opdrachtgever de inschakeling van langdurig werklozen, hetgeen nader overleg zal vereisen om tot een mooi plan te komen. Of van dat plan iets terecht komt – of juist niet – zal de inschrijver niet hatelijk onder de neus worden gewreven en een eventuele gunning niet beinvloeden meldt de advertentietekst nadrukkelijk. Dat is in elk geval ’n zorg minder….

Zeker is dat de aannemer die te zijner tijd de hoofdprijs in de wacht sleept een behoorlijke tijd aan het werk is. Hij moet een verkeerstunnel tot stand brengen die bestaat uit twee in de breedte varierende tunnelbuizen van ongeveer 710 meter lang en een zijtak van circa 135 meter. Te beginnen medio dit jaar en goed voor 188 kalenderweken. De zuidelijke tunnelbuis moet binnen 106 weken in gebruik ke worden genomen, ongeacht de rotzooi in het Haagse stadscentrum waarvan de blijvende bereikbaarheid en de handhaving van de verkeersdoorstroming (openbaar vervoer, verkeer en voetgangers) hoog in het banier staan van burgemeester Ad Havermans en zijn naarstig naar geld speurende wethouders.

De kans dat de noeste tunnelbouwers ooit naar hun geld zullen fluiten is er niet. Havermans en Partners zullen – volgens artikel 9 van het model B van bijlage IV van de EG-richtlijn werken – in termijnen betalen, maar het fijne van deze (afbetalings)regeling blijft in de duisternis van de advertentie verborgen.

Wie zo slim is met een alternatief te komen dat het basis-ontwerp niet aantast is van harte welkom, en als gunningscriterium geldt: de economisch meest voordelige aanbieding met als criteria prijs en uitvoeringstermijn. Niet is uitgesloten dat de gunning achter de horizon verdwijnt. Dan krijgt de inschrijver met de meest economische aanbieding een vergoeding van 75.000 piek en ke de andere inschrijvers een beloning van hun rekenwerk vergeten. Ze zijn overigens sowieso die f. 750 kwijt waarmee al deze ellende is begonnen.

Reageer op dit artikel