nieuws

Toch samenwerking bij het centrum duurzaam bouwen

bouwbreed Premium

Binnen enkele weken zullen de stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, de Stichting Bouwresearch en de Novem een intentieverklaring tekenen om gezamenlijk het centrum Duurzaam Bouwen op te zetten.

De samenwerking is niet geheel vrijwillig tot stand gekomen. Eerder profileerde met name de SBR zich als de organisatie die de kar zou moeten trekken voor dit centrum, waartoe Tommel in zijn nota Duurzaam Bouwen de aanzet gaf. SEV en Novem waren echter ook in de markt.

Aangezien de partijen er niet zelf uitkwamen heeft Tommel de knoop doorgehakt en besloten dat de drie organisaties dan maar samen moeten werken. Het geeft het centrum de meest brede en onafhankelijke basis, zo vindt de bewindsman.

Het centrum krijgt primair als functie de al bestaande kennis op het punt van duurzaam bouwen te bundelen en op een toegankelijke manier aan te bieden aan de belangstellenden. Inmiddels wordt er gespeeld met de gedachte het centrum ook andere functies te geven. De Novem zou bijvoorbeeld graag zien dat er ook zelf onderzoek wordt geinitieerd om de ‘kennislacunes’ met betrekking tot duurzaam bouwen op te vullen. Een woordvoerder van de Novem ziet een voortrekkersrol weggelegd voor dit centrum , waarbij ook samengewerkt zou moeten met branche-organisaties als het AVBB, de BNA etc.

Door deze plannenmakerij heen loopt een onderzoek, dat VROM momenteel laat uitvoeren door het bureau Berenschot. Dit onderzoeksbureau gaat na waar de branche behoefte aan heeft en zal met aanbevelingen komen over de op te richten organisatie.

Binnen enkele weken zullen de drie organisaties in ieder geval een intentieverklaring tekenen waarin ze overeenkomen gezamenlijk de schouders onder het po te zetten. Gestreefd wordt per 1 juli van dit jaar in ieder geval een informatiepunt te hebben, waar eventuele belangstellenden alvast terecht ke. Het centrum zelf zal waarschijnlijk aan het eind van dit jaar operationeel zijn.

Financiele injectie

Eerst moet echter worden besloten waar het centrum zijn huisvesting krijgt. De gemeente Almere heeft, samen met de provincie Flevoland (die hiervoor Europese subsidie beschikbaar wil stellen), f. 1,8 miljoen geboden als het centrum binnen haar grenzen wordt neergezet. Een forse financiele injectie, gezien de f. 0,5 miljoen die VROM bereid is in het project te steken. De organisaties willen zich echter niet door dit aanbod van Almere laten leiden. “We moeten eerst uitmaken hoe breed of smal het centrum gaat worden en welke functies het gaat krijgen. Als dat bekend is gaan we een locatie zoeken. Natuurlijk houden we het aanbod van Almere in ons achterhoofd.”

Reageer op dit artikel