nieuws

TNO geeft informatie over werking warmtepomp

bouwbreed Premium

TNO geeft op de Bouw RAI uitgebreid informatie over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de warmtepomp in de praktijk. Het blijkt dat de condities waaronder warmtepompen hun werk doen, nogal eens afwijken van de van tevoren bepaalde condities tijdens het ontwerpen. Pas indien de warmtepomp inclusief de warmtepompregeling in samenhang met andere installatiecomponenten worden ontworpen, is een optimaal functionerend geheel te verwachten, aldus TNO.

TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie heeft in Apeldoorn een proefstand ingericht, waarin op dynamische wijze de werking van een warmtepomp wordt vastgesteld. Met behulp van beproefde gebouw- en installatiemodellen alsmede installatie-omstandigheden, wordt de warmtepomp getest. Temperaturen, luchtdebieten en stuurgegevens worden nauwkeurig bijgehouden en gestuurd. Op die manier wordt inzicht verkregen in de prestaties uitgedrukt in C.O.P. of condensorvermogen van de warmtepomp onder dynamische praktijkomstandigheden. Dat geschiedt zowel voor een bepaald tijdstip als op jaarbasis. Verder verkrijgt men inzicht in het functioneren van de warmtepomp, de betrouwbaarheid ervan alsmede de nodige beveiliging. Belangrijk is ook te zien wat de invloed is van het installatie-ontwerp en de regeling op de prestaties van de warmtepomp. Alle hieruit voortkomende gegevens zijn onmiddellijk te evalueren. De dynamische warmtepomp-proefstand is door de divisie Energie- en Procestechnologie van TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (TNO-MEP) ontwikkeld in opdracht van Novem (Nederlandse onderneming voor energie en milieu) BV.

Reageer op dit artikel