nieuws

Technische installatie EUR volledig vernieuwd

bouwbreed Premium

In de medische faculteit van de Erasmus-Universiteit Rotterdam (EUR), naast het Dijkzigt Ziekenhuis wordt iets groots verricht. De oude technische installaties voor de airconditioning worden gesloopt en vervangen door nieuwe. Dat houdt tevens in dat de aanwezige asbest luchtkanalen en dergelijke veilig worden verwijderd. Tijdens de werkzaamheden draait de universiteit voor 100% door.

“De opdracht hiervoor is verkregen uit een Europese aanbesteding van twee jaar geleden”, aldus directeur H.H. Sprangers van Van Buuren-van Swaay te Capelle aan den IJssel. “Deze aanbesteding is niet op basis van een bestek verworven, maar op grond van een uitgekiend plan van aanpak, inbreng van oplossingen en het aandragen van alternatieven”, zo zei hij. “Met de bouw van de Erasmus-Universiteit is 28 jaar geleden begonnen. Ik heb daarvoor de eerste paal in de grond zien gaan, toen ik nog als tekenaar bij Van Buuren werkzaam was. “De renovatie was beslist hoog nodig, omdat de functies van de EUR enorm zijn veranderd. Van boven naar beneden is de 26 verdiepingen tellende universiteit verdeeld in vier tranches met elk een verdieping met technische ruimten en daarboven en beneden een zestal verdiepingen met kantoren en laboratoria. De bovenste tranche 1 is inmiddels gereed en we zijn nu halfweg tranche 2. Daarna volgen tranche 3 en 4. Op de eerste verdieping is in een daarvoor aangewezen ruimte proefondervindelijk bepaald, hoe een specifieke installatie voor de airconditioning en verwarming zouden moeten werken. Dat betekent dat elke installatie optimaal aan de desbetreffende ruimte wordt aangepast. Dat wil zeggen dat zowel verwarming als ventilatie en koeling nauwkeurig op elkaar worden afgestemd.”

“De werkzaamheden bevatten eigenlijk twee inspanningen”, aldus Sprangers. “Het verwijderen van de asbestkanalen enerzijds en het vernieuwen van de technische installaties en het vervangen van de asbestluchtkanalen door stalen exemplaren anderzijds. Het werken in de universiteit met al zijn laboratoria verbonden aan het naastliggende Dijkzigt Ziekenhuis vergt het uiterste van de mensen met betrekking van veiligheid en bekendheid met de aanwezige gevaren. Men dient bekend te zijn met het gevaar van bacteriologische besmetting, gevaarlijke vloeistoffen, brandgevaar en dergelijke. Onze mensen zijn daarvoor uitstekend opgeleid. Het is dan ook niet zonder trots dat ik kan melden, dat ons bedrijf is gecertificeerd volgens ISO 9001, maar vooral, dat we in het bezit zijn van een VCA twee sterren. Het VCA is een Veiligheidscertificaat aannemers. We waren daarmee een der eersten in onze branche.

Naadloos aansluiten

“Het verwijderen van de asbest kanalen en vervangen door stalen moeten volkomen naadloos op elkaar aansluiten”, zo zei Sprangers. “En dat gebeurt dan ook. We draaien 24 uur per dag. ’s Nachts worden de asbestkanalen met de uiterste zorg verwijderd door derden die daarin zijn gespecialiseerd. Daartoe wordt een bepaalde ruimte op de desbetreffende verdieping ingepakt en afgeplakt, waarbij onder overdruk het asbest door ‘maanmannetjes’ wordt verwijderd. Gedurende de hele procedure worden metingen verricht, om te controleren of geen asbestvezels vrij komen. Dat is gelukkig nog niet voorgekomen”, aldus Sprangers. “Vergeet niet”, zo vult poleider J. van der Horst aan, “dat de universiteit voor 100% moet blijven functioneren. De studenten en professoren mogen geen hinder van ons ondervinden. Wij moeten voor alle werkzaamheden gebruik maken van een lift, die gewoonlijk is bestemd voor de brandweer. Het is overigens ook de enige lift die toegang geeft tot de technische ruimten. Dat betekent derhalve dat de aanwezige luchtbehandelingskasten en pompen, leidingen en meet- en regelapparatuur alsmede de ingepakte afgebroken asbestkanalen en de nieuwe apparatuur, in onderdelen, vanuit een aan ons ter beschikking gesteld centraal magazijn in de Erasmus-Universiteit, moeten worden af en aangevoerd door die ene lift.”

In onderdelen

“De nieuwe installaties worden in onderdelen aangevoerd, in precies in de lift passende containers. Behalve dat we de installaties voor airconditioning en de leidingen renoveren, maken we ook waar nodig nieuwe plafonds. De diverse laboratoria en kantoren krijgen allemaal moderne luchtventilatie- en koelingsunits aan het plafond. Ze zien er nogal ‘space-achtig’ uit, echt toekomst gericht. De meeste laboratoria hebben drie airconditioning units op rij. De verwarming bestaat uit nogal uit de kluiten gewassen doch moderne gevelconvectoren. De asbestplaten aan de gevelzijde binnen zijn blijven zitten. Deze zijn echter dusdanig gecoat, dat de asbestvezels volkomen zijn ingepakt en niet meer vrij ke komen. Zowel de afzuigunits als de convectoren kenmerken zich door forse lucht in en uitstroom openingen, waardoor in de ruimte absoluut geen tochtverschijnselen optreden.”

Individueel regelen

“Elke ruimte is individueel te regelen in temperatuur en koeling. De voorzieningen worden bestuurd door een centrale regeleenheid, maar indien de ruimte langer gebruikt moet worden dan geprogrammeerd, dan kan de gebruiker met een simpele druk op een knop de installatie naar behoefte langer laten functioneren. Ook deze apparatuur is ter plaatse ontwikkeld en wordt eveneens in onderdelen aangevoerd. De gigantische goederenstroom van afvoer van asbest en af en aanvoer van luchtbehandelingsonderdelen gedurende 24 uur vergt een enorme logistiek en vooral organisatietalent”, zo zei Van der Horst. “Op elke verdieping staan planningborden, waarop in weken en dagen ieders werk nauwkeurig staat aangegeven. Deze aanwijzingen zijn tevens bedoeld voor de bewoners, zodat deze precies ke zien hoe de stand van zaken is. Per week vernieuwen we zo 300 m2. Het hele werk omvat zo’n 100.000 m2. We liggen gelukkig precies op schema. Het po moet 1 juli 1998 worden opgeleverd”. “Het werk geeft voor ons een enorme spin-off”, aldus directeur Sprangers. “Anderen komen kijken naar wat hier wordt verricht zowel uit het binnen- als buitenland tot uit Japan toe. Dat levert overigens behoorlijke opdrachten op.”

De technische installatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt via een lift in het 26 verdiepingen tellende gebouw vernieuwd.

Reageer op dit artikel