nieuws

Te snel invoeren dubo-regels verhoogt kosten

bouwbreed

Het is onmogelijk en zeker niet gewenst dat alle aanbevelingen uit het Nationaal Basispakket Duurzaam Bouwen op korte termijn in de praktijk komen. Zou dat wel gebeuren dan lopen de kosten teveel op. Tevens ontstaat een nieuwe wildgroei waardoor de nagestreefde uniformiteit in het gedrang komt.

De realisatie moet om die reden geleidelijk verlopen zodat elke partij eraan kan wennen. De gemeenten moeten op hun beurt onderlinge rivaliteit voorkomen zodat de bouw niet teveel onder druk komt te staan.

Voorzitter ing. J. Bras van het NVOB-gewest Noord-Brabant zei op een bijeenkomst in Den Bosch tevreden te zijn wanneer alle bouwpartijen halverwege dit jaar de inhoud van het basispakket kennen en er daarna mee aan de slag gaan. Hij herinnerde zijn gehoor eraan dat het NVOB samen met VGBouw en NVB het initiatief voor een uniforme landelijke aanpak die de dreigende wildgroei moest voorkomen. Voor de toepassing van het basispakket moeten afspraken worden gemaakt met VROM, de stadsgewesten, de gemeenten en het NVOB. In het geval van Brabant ligt hier mogelijk een taak voor de stadsgewesten onder coordinatie an de Inspectie Volkshuisvesting Noord-Brabant en Zeeland.

Basisniveau

Naar de mening van vice-voorzitter J. Ravesloot van het AVBB moet de bedrijfstak zich eerst toeleggen op het behalen van het basisniveau. Deze maatregelen op ene hoger niveau brengen leidt tot verwarring en onduidelijkheid die op hun beurt weer voor hogere kosten ke zorgen. Duurzaam bouwen krijgt alleen een praktisch beslag wanneer de opdrachtgevers ervoor kiezen.

Door de uitvoerende bouw bij het ontwerp te betrekken en te kiezen voor andere aanbestedingsvormen versterkt de innovatieve kracht van de bedrijven. Zorg voor het milieu blijft niet beperkt tot de woning- en utiliteitsbouw. Vooralsnog valt weinig te zeggen over de wenselijkheid van een pakket duurzaam bouwen voor de gww. Voorlopig moeten de partijen in deze sector uit zichzelf de nodige zorg betrachten bij het inrichten van de leefomgeving. De overheid kan daar aan bijdragen door bedrijven niet aan te spreken op het leveren van capaciteit tegen een zo laag mogelijke prijs maar op innovatie en het leveren van een totaalprodukt.

Reageer op dit artikel