nieuws

Stikstof blijkt uitkomst bij verwijderen asbesttegels

bouwbreed

Bij de recente sloop van het oude Haagse gemeentehuis is Schotte Asbestverwerking op een ernstig probleem gestuit. De asbesthoudende colorvinyltegels bleken muurvast te liggen. Hoek Loos bood de oplossing door vloeibaar stikstof te gebruiken.

In de gangen en in de kantine van het oude gemeentehuis lagen de asbesthoudende tegels. Op een traditionele manier lossteken was onbegonnen werk. De tegels leken nauwelijks te verwijderen.

Het ging totaal om ongeveer 4500 m2 oppervlakte, waar de asbesthoudende tegels decennia lang op de vloer lagen. Als KOMO-Procescertificaathouder Asbestverwijdering had Schotte Asbestverwerking BV uit Nieuwerkerk a/d IJssel de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals de voorschriften asbestverwijdering dit voorschrijven.

Gezien de grote verspreiding van de te behandelen vloeren leek het een zeer arbeidsintensief en dus dure klus te worden. De hoofduitvoerder heeft toen contact opgenomen met Hoek Loos om te bezien of door middel van stralen met droogijs, (koolzuur)pellets, de tegels zouden zijn los te krijgen.

Thermische reactie

Proefnemingen ter plaatse leidden echter niet direct tot het gewenste resultaat. Vervolgens werd een proef met vloeibaar stikstof gedaan. Dit koude gas van – 196 gr. C werd direct op de tegels gesproeid.

En ziedaar, door de thermische reactie sprongen de tegels spontaan los. De sanering duurde niet lang. Door Hoek Loos werden de mobiele vaten van 180 liter stikstof in het pand gebracht. Direct nadat de colorvinyltegels zorgvuldig waren ingepakt en uit het gemeentehuis zijn verwijderd, heeft een onafhankelijk laboratorium metingen verricht. Dit laboratorium heeft een PAS-meting verricht. Hieruit bleek dat door de stikstofmethode toe te passen de emissie van asbestvezels ruim onder de norm bleef. Voor Schotte betekent dit, dat de gebruikelijk kostbare voorbereidingen zoals het nauwkeurig afdichten van alle ruimten waarin wordt gewerkt tot een minimum kan worden beperkt.

Reageer op dit artikel