nieuws

Staatsbosbeheer wordt zelfstandige overheidsdienst

bouwbreed

Staatsbosbeheer zal niet langer deel uitmaken van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), maar een aparte publiekrechtelijke rechtspersoon worden. Dat staat in het wetsvoorstel dat de externe verzelfstandiging van Staatsbosbeheer regelt.

De organisatie wordt niet geprivatiseerd, maar blijft een instelling die onder de centrale overheid ressorteert. Hiermee wordt benadrukt dat Staatsbosbeheer voor de hele Nederlandse bevolking werkt en een groot gedeelte van de Nederlandse natuur voor de huidige en toekomstige generaties veiligstelt. Een raad van advies moet de organisatie informeren over de wensen van het publiek. Jaarlijks zullen de minister van LNV en Staatsbosbeheer afspraken maken over wat er moet gebeuren. De minister vervangt de huidige exploitatiefinanciering door een prestatiebeloning. Staatsbosbeheer legt met een jaarlijks verslag verantwoording af over de behaalde prestaties.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels