nieuws

Schiphol moet zich aan geluidnormen houden

bouwbreed

De luchthaven Schiphol moet voor 1 april een verbeterd plan indienen bij de overheid om de geluidbelasting van vliegtuigen dit jaar binnen de gestelde grenzen te houden. Dit heeft minister Jorritsma (Verkeer) meegedeeld. Volgens haar kan het niet zo zijn dat de geluidoverlast op enkele plaatsen boven de norm is.

Dit jaar is voor de luchthaven een proefperiode. Vooruitlopend op de vaststelling van wettelijke geluidnormen in 1997, heeft Schiphol een plan opgesteld waarin staat beschreven hoe de overlast binnen de perken moet blijven. De Commissie Geluidhinder Schiphol stelde evenwel vast dat bijvoorbeeld in Zaanstad ’s nachts 2000 woningen meer overlast zullen hebben dan de norm aangeeft. Volgens Jorritsma worden de vastgestelde geluidzones in totaal op drie plaatsen ‘in geringe mate’ overschreden.

De luchthaven stelde al eerder dat ze voldoet aan de afspraak dat maar maximaal 15.100 huizen last mogen hebben van vliegtuiglawaai, De verwachting is dat het er dit jaar 13.600 zullen zijn. Onder meer door de wijze van gebruik van de start- en landingsbanen is er echter hier en daar sprake van een overschrijding van het afgebakende gebied waarbinnen de geluidoverlast mag optreden. Door onder meer het weren van lawaaiige vliegtuigen hoopt Schiphol in 1997 wel aan de normen te ke voldoen.

In een reactie op de houding van Jorritsma donderdag stelt Schiphol dat de minister nu wel veel vraagt. De luchthaven zal werken aan verbeteringen, maar die zullen heel moeilijk te realiseren zijn. Aanpassingen aan het plan ke namelijk weer leiden tot overschrijdingen van de geluidnormen op andere plaatsen. Het nieuwe plan zal eerst weer voor advies worden voorgelegd aan de Commissie Geluidhinder Schiphol. Daarna kan Jorritsma het plan definitief vaststellen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels