nieuws

Roermond kan geen kant uit met woningbouw

bouwbreed

De gemeente Roermond heeft, ter oplossing van de ruimtelijke problemen, een forse gebiedsuitbreiding nodig om haar functie en taken als centrumgemeente uit te ke voeren. In 2015 wordt een tekort van 154 ha voorzien voor het aanleggen van grootschalige bedrijventerreinen en 40 a 60 hectare bouwlocaties voor woningbouw.

Het verschil van 20 hectare heeft onder meer te maken met het verbod van woningbouw in het Maasdal. Blijft dit gehandhaafd dan ontstaat vanaf 2002 een absoluut tekort van 379 woningen of 12,5 hectare en van 2005 tot 2014 van 1600 woningen of 53,3 hectare.

Om aan de ruimtelijke ‘wurggreep’ te ontkomen is de samenvoeging van Roermond, met Ambt Montfort, Roerdalen, Swalmen en het noordwestelijk deel van Echt tot de nieuwe gemeente Roermond met 90.000 inwoners (nu 45.000) van levensbelang. Die nieuwe gemeente moet als ‘ruggegraat’ de A-73 krijgen.

Dit blijkt uit de knelpuntennota ‘Een sterke stad voor een sterke regio’, opgesteld aan de hand van een onderzoek door het Instituut voor Arbeidsvraagstukken (IVA) Tilburg. B en W onderschrijven de conclusies en constateren dat Roermond op korte termijn ruimtelijk vast loopt.

‘Gouden driehoek’

Volgens het IVA dienen de nieuwe ‘droge’ bedrijventerreinen – het eerste tekort van 30 ha dient zich in 2004 aan – dichtbij de A73 te worden aangelegd. Goede mogelijkheden voor grotere bedrijven zijn locaties in de zogenaamde ‘gouden driehoek’ die straks gevormd wordt tussen de A2 en de toekomstige A73. De gemeenten Echt en Maasbracht azen ook op dit gebied. Ook voor ‘natte’ industriegebieden liggen nabij de A73 goede mogelijkheden, mede door reconversie.

Landschap

Nieuwe woongebieden moeten, uit respect voor het waardevolle kleinschalig landschap, voornamelijk in de kernen Maasbracht, Linne, Brachterbeek, Herkenbosch, Swalmen en St. Odilienberg waar de voorzieningen aanwezig zijn, ontwikkeld worden. Een nieuwe grotere bouwlocatie van 1000 woningen kan het Leeropperveld tussen Roerdal en de A73 vormen. Om het autoverkeer te beperken moeten de nieuwe woonlocaties gereserveerd worden op 5 tot 7 km fietsafstand van het centrum. IVA hanteert voor het tekort aan Woningbouwlocaties de officiele richtcijfers die voor Roermond gelden.

Werkloosheid

In de nota wordt ook gewezen op het hoge werkloosheidspercentage (19 procent) in Roermond. De omliggende gemeenten hebben 8 tot 10 procent. De vrees is dat dit straks nog hoger wordt door onder andere de vernieuwing van de sociale wetgeving en het tekort aan uitbreiding van bedrijventerreinen.

Tevens wordt gewezen op de forensen die in Roermond werken maar in de buitengemeenten wonen. Zij profiteren, zonder belasting te betalen, van de regionale voorzieningen die Roermond handen vol geld kosten.

Reageer op dit artikel