nieuws

Recyclingsysteem vanaf 1 juli operationeel

bouwbreed Premium

Kunststof kozijnen passen in dubo-pakket

Op 1 juli gaat een recyclingsysteem van start voor afgedankte kunststof kozijnen. Daarmee vallen de kunststof kozijnen van de deelnemende bedrijven binnen het Nationaal pakket duurzaam bouwen van het ministerie van VROM omdat is voldaan aan de voorwaarde alleen pvc te gebruiken met een hergebruikgarantie.

Bert Bosker

De Vereniging van Kunststof Gevelelementenfabrikanten (VKG) heeft een overeenkomst getekend, op grond waarvan de leden van de vereniging zich verplichten voor elk kunststof kozijn een verwijderingsbijdrage te betalen aan de anderhalf jaar geleden opgerichte Stichting Recycling VKG. De stichting gebruikt de pot die zo ontstaat voor het sluiten van de kringloop van het kunststof kozijn. Sorteerders, transporteurs en verwerkers ontvangen uit de pot een bijdrage, zodat van het afgedankte materiaal ‘regranulaat’ wordt gemaakt. Daarvan worden vervolgens weer nieuwe kozijnen gemaakt.

Iedereen die de overeenkomst heeft ondertekend – de VKG hoopt dat zich daarbij ook een groot deel van de niet-leden voegt – krijgt van de stichting een ‘Certificaat van betaling’, waarmee is voldaan aan de eisen van het Nationaal pakket duurzaam bouwen, dat aan pvc de voorwaarde stelt dat het is voorzien van een hergebruikgarantie.

Verwijderingsbijdrage

De verwijderingsbijdrage bedraagt f. 0,17 per kg in Nederland op de markt gebracht profiel, ofwel f. 5 voor een standaard-kozijn van 3,6 vierkante meter.

De bijdrage kan worden betaald door de kozijnenfabrikant of -importeur, maar ook door de importeur van de profielen. Voor de afnemers betekent de invoering van het systeem dat kozijnen circa 0,5 procent duurder worden.

Uit de verwijderingsbijdrage wordt van de kosten van sorteren, transport en verwerking van de afgedankte kunststof kozijnen dat deel betaald dat nodig is om de recycling economisch rendabel te maken. Daartoe worden momenteel besprekingen gevoerd met de sorteerbedrijven die zijn aangesloten bij de brancheorganisatie BRBS (Belangenvereniging Recycling Bouw- en Sloopafval). Om de aanbiedingskosten van oud pvc op circa f. 100 per ton te houden is naar schatting een bijdrage van f. 50 per ton noodzakelijk. Daarnaast bedragen de transportkosten naar een verwerker circa f. 100 per ton die geheel uit de verwijderingsbijdragen zal worden gefinancierd.

Voor de verwerking tot regranulaat zal de stichting naar schatting f. 150 per ton moeten bijdragen. De verwerkingskosten bedragen namelijk zo’n f. 1000 per ton, terwijl regranulaat ongeveer f. 850 per ton opbrengt. Met welke verwerkingsbedrijven de Stichting Recycling VKG in zee gaat, is nog niet besloten. De stichting heeft in principe de keuze uit zo’n twaalf bedrijven in Nederland en Duitsland.

Zowel met de sorteerbedrijven als met de verwerkingsbedrijven zullen voor 1 juli 1996 contracten worden gesloten.

Algemeen bindend

De VKG vertegenwoordigt 31 kozijnenfabrikanten, die samen 65 procent van de omzet in Nederland voor hun rekening nemen en 7 leveranciers van profielen die samen goed zijn voor 85 procent van de markt. Alle niet-leden uit de branche zijn door de vereniging uitgenodigd de overeenkomst mede te ondertekenen. VKG-directeur drs. W.F. de Ruijter verwacht dat de belangrijkste bedrijven in deze groep daaraan gehoor zullen geven.

Bovendien is de vereniging in gesprek met de Ministeries van Economische Zaken en VROM over een algemeen-bindendverklaring, op grond waarvan iedereen die kunststof kozijnen aanbiedt de verwijderingsbijdrage moet betalen. De Ruijter hoopt dat dit vanaf 1 januari 1997 het geval zal zijn.

De hoeveelheid afgedankte kunststof kozijnen die in Nederland vrijkomt wordt geschat op 1300 ton per jaar. De verwachting is dat die hoeveelheid de komende jaren snel zal stijgen tot bijna 10.000 ton in 2015.

Reageer op dit artikel