nieuws

RaRO bezorgd over mislukken Vinex

bouwbreed Premium

De uitvoering van de Vinex is tot mislukken gedoemd wanneer de ‘Kaderwet bestuur in verandering’ ter discussie wordt gesteld. Het tornen aan deze wet kan leiden tot het verdwijnen van regionale besturen en daarmee de basis onder de uitvoering van het Vinex-beleid. “En dat is volstrekt onaanvaardbaar.”

Hans Ouwerkerk

Dit schrijft de Raad voor de Ruimtelijke Ordening (RaRO) in een brief aan de ministers Dijkstal en De Boer.

Het adviesorgaan is bezorgd over geluiden om de Kaderwet ‘bestuur in verandering’ ter discussie te stellen. Aanleiding hiervoor zou zijn de intrekking van het wetsvoorstel tot vorming van de stadsprovincie Rotterdam. “Hierdoor is een situatie ontstaan die gevolgen kan hebben voor bestuurlijke ontwikkelingen in de zes andere stedelijke gebieden waarop de Kaderwet van toepassing is”, aldus het adviesorgaan in de brief aan de bewindslieden.

Zoals bekend vormt, de wet de juridische grondslag van de Regionale besturen in de stedelijke gebieden Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Arnhem-Nijmegen, Twente, Eindhoven/Helmond en tot voorkort ook Rotterdam.

Gevolgen

Wat de gevolgen van de intrekking van het wetsvoorstel voor de vorming van de stadsprovincie Rotterdam op dit moment heeft zegt de RaRO nog niet te ke overzien. “Maar”, zo wordt met klem benadrukt, “de nieuwe situatie dwingt wel tot een bezinning over de vraag wat op dit moment de meest adequate reactie zou zijn.”

Volgens het adviesorgaan moet bij de bezinning ervan uit worden gegaan dat de regionale Openbare Lichamen (ROL’s) in ieder geval voorlopig ke blijven functioneren. “Die ROL’s zijn namelijk van grote betekenis voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het Vinex-beleid. Uiteindelijk zijn zij de partij in de Vinex-uitvoeringsconvenanten. Het succes van het Vinex-beleid is daardoor in hoge mate afhankelijk gemaakt van het optimaal functioneren van de ROL’s.”

Draagvlak

Omdat in de visie van de RaRO het een dus van wezenlijk belang is voor de ander, kan het dus niet zo zijn dat er aan de ‘Kaderwet bestuur in verandering’ gesleuteld gaat worden. “Ideeen om dit wel te doen tasten”, aldus de RaRO, “het noodzakelijke bestuurlijke en maatschappelijke draagvlak voor de uitvoering van het Vinex-beleid aan. Het gevaar is reeel dat hiermee een vicieuze cirkel wordt opgeroepen, die leidt tot afbrokkeling van de steun voor de ROL’s. Met vervolgens op termijn beeindiging van ROL’s en daarmee de bestuursintensiteit die partij is bij de uitvoeringsconvenanten. Deze consequentie is volstrekt onaanvaardbaar. Als de basis onder de uitvoering van Vinex verdwijnt is die uitvoering tot mislukken gedoemd”, aldus de RaRO.

Reageer op dit artikel